Home Tags Ervaringsdeskundigen

ervaringsdeskundigen

Kees Korrelboom

Ervaringsdeskundigheid

Onverwacht kwamen ze de curatieve ggz binnen: de ervaringsdeskundigen. Dat ex-patiënten al langer werden ingezet in de hulpverlening aan chronisch psychiatrische patiënten en binnen de verslavingszorg, wist ik.