Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Rechten & plichten | Zelfstandigen, let op!

Het aantal mensen dat als zzp'er werkt is sterk toegenomen, ook in de ggz. Vanaf 2025 wil het kabinet gaan handhaven op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), maar is dat altijd even wenselijk?

Rechten & plichten | Verplichte gegevensverstrekking aan NZa

Het is de bedoeling dat de bekostiging van de ggz steeds beter wordt. Om dat te bereiken, wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgvraagtyperingsinformatie van zorgaanbieders gebruiken.

Rechten & plichten | Centenkwesties

Met enige regelmaat moet de rechter zich buigen over de vraag of een (oud-)patiënt de rekening voor ontvangen zorg, of het niet vergoedde deel daarvan, moet betalen aan de zorgaanbieder.

Een bv voor zorgprofessionals

Onlangs was er in de media veel aandacht voor bv's in de gezondheidszorg. Zo gebruikten Sywert van Lienden en zijn compagnons een BV voor hun veel besproken mondkapjesdeal. Hierdoor heeft de bv in de zorg een negatieve bijklank gekregen en dat is jammer.

Goede zorg alleen is niet genoeg

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om goede zorg te verlenen, maar ook aan hun bedrijfsvoering, administratie en verantwoording worden steeds hogere eisen gesteld, om te voorkomen dat zorggeld op de verkeerde manier wordt besteed.
het omzetplafond

Sommige regels gelden voor iedereen

Naast onbeschrijfelijk veel leed heeft de coronapandemie ons ook bepaalde leerervaringen gebracht, zoals dat thuiswerken vaker kan dan gedacht, dat veel gesprekken ook online kunnen plaatsvinden.
het omzetplafond

Stoot uw hoofd niet aan het omzetplafond

Net als in 2022, zal een aantal zorgverzekeraars ook in 2023 een plafondafspraak opnemen in de overeenkomsten met zorgaanbieders in de ggz.
het omzetplafond

Rechten & plichten

Grondrechten in het tuchtrecht | Een spiekbriefje voor tijdens het contracteren
het omzetplafond

Rechten & Plichten

Voor het hekje bij de tuchtrechter | Verklaringen vragen om zorgvuldigheid
het omzetplafond

Rechten & plichten

Mondkapjes en medische verklaringen: wat mag? Diederik de Rooy | Een nieuw kwaliteitsstatuut, wat verandert er? Joep Duijzings