Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Rechten & plichten | Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag kent verschillende vormen, waaronder seksueel overschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook (non-)verbale agressie, discriminatie en intimidatie. Hoe oordeelt de tuchtrechter over grensoverschrijdend gedrag in de ggz?
Money, 5 Piles of coins

Rechten & plichten | De NZA dwaalt, de psychiater betaalt

Soms zijn de kosten van een goede behandeling niet volledig te declareren. Ergens lijkt het logisch om kosten die je ten behoeve van een patiënt maakt, maar die niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden, direct bij de patiënt te declareren.
Rechten en plichten

Rechten & plichten | Vereenvoudiging beroepenstructuur

Vereenvoudiging beroepenstructuur Uit een evaluatie van de Wet BIG (2013) is gebleken dat de BIG-basisberoepen gz-psycholoog, psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neur...
Rechten en plichten

Rechten & plichten | Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is niet onbruikbaar

Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is niet onbruikbaar Regelmatig is in het nieuws dat de verdachte van een misdrijf vrijuit gaat wegens onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. In het burgerlij...
Wetboeken en weegschaal

Rechten & plichten | Niet-ingediende klachten behandelen

Voor de meeste onderdelen van het recht geldt dat een rechter een lopende zaak niet uit eigen beweging groter mag maken, of kwesties in behandeling nemen waarover geen klacht is ingediend. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geldt dit ook voor het medisch tuchtrecht.
No smoking sign in coffee bar

Rechten & plichten | Mijn huis, mijn regels

Van cliënten die bij een ggz-instelling verblijven wordt logischerwijs verwacht dat zij zich aan de huisregels houden.
computer notitieboekje pen en bril

Rechten & Plichten| Word is geen EPD

Tegenwoordig is het gebruikelijk om met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te werken. Maar wat als de patiënt geen vaste patiënt is, of als er geen EPD beschikbaar is?
Wetboeken en weegschaal

Rechten & Plichten | Aandachtspunten voor praktijkmaatschappen

Samenwerkende gz-psychologen zijn vaak in maatschapsverband met elkaar verbonden. Omdat het inmiddels gemeengoed is dat op praktijk-/maatschapsniveau wordt gecontracteerd, is het van belang om bij wijzigingen in de maatschap alert te zijn.
Wachtkamer

Rechten & Plichten | Gewijzigde eisen voor kwalificatie

Ggz kan worden verleend vanuit een vrijgevestigde praktijk of een instelling. Voor vrijgevestigde praktijken gelden andere regels, eisen, afspraken en tarieven dan voor instellingen.
Online behandelen

Rechten & Plichten | Online behandelingen: ontwikkelingen

Onlangs voerde het ministerie van VWS de beleidsregel in dat niet langer wordt gehandhaafd als geneesmiddelen via internet worden voorgeschreven zonder eerst de patiënt te zien, een besluit dat ook relevant is voor behandelaren die geen geneesmiddelen voorschrijven.
Abonneren