Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Rechten & plichten

Alleen tuchtklachten van wilsbekwame patiënten worden in behandeling genomen | Het waarborgen van privacy in tijden van corona: een must of een last?

Rechten & Plichten

Hoe gaan we om met familieleden? | Kunnen afspraken in een crisis worden versoepeld?

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Vanuit de gedachte 'de gezondheid van Nederlanders kan zo veel beter' startte een team experts in 2018 de taskforce De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

De crisismaatregel | Wordt de vrije artsenkeuze ingeperkt?

Nieuwe wetgeving dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ. Met de nieuwe wetgeving gaat vrijwel het gehele regime van het gedwongen behandelen van psychiatrisch patiënten op de schop.

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

In Frankrijk vindt momenteel een strafrechtelijk proces plaats tegen Orange, het voormalige France Telecom. Het bedrijf wordt verweten dat de werksfeer bij France Telecom zo slecht was dat tientallen medewerkers zelfmoord pleegden.

rechten en plichten

Wilsbekwaamheid of gevaar? | De bekostiging van de ggz op de schop

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Informeren patiënten weleens naar uw BIG-nummer? Zo ja, weet u uw nummer uit het hoofd? En Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over een wetsvoorstel voor de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. Vooralsnog valt de zorg voor mensen met een langdurige psychische stoornis onder de Zvw en/of Wmo.

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Op 1 februari 2019 deed de rechtbank in Arnhem uitspraak in weer een zaak over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierin stond Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze tegenover de zorgverzekeraars (VGZ, CZ, Zilveren Kruis en Menzis). Vanwege het grote belang voor de gezondheidszorg keek de hele zorgsector mee.

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Al enige tijd is er een wetsvoorstel in behandeling om zorgverzekeraars inzage te geven in patiëntendossiers van ongecontracteerde zorgaanbieders. Dit wetsvoorstel is onlangs plenair behandeld in de Eerste Kamer. De Kamer heeft de goedkeuring van nog even uitgesteld, maar het ziet ernaar uit dat het in enige vorm wordt aangenomen.