Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Rechten & Plichten

Uitzonderingen op het vernietigingsrecht | Selectieve vernietiging van gegevens uit medisch dossier
Rechten en plichten

Rechten & plichten

Juridische kwesties en tips voor de praktijk, wet- en regelgeving. Deze keer - Procedureregels: te laat is te laat | Omzetplafond versus vrije artsenkeuze

Rechten & Plichten

Jurist Joep Duijzings en psychiater en jurist Diederik de Rooy over rechten en plichten: Bekostiging ggz op de schop en Ongewenste diagnostiek.

Rechten & plichten

Juridische kwesties en tips voor de praktijk, wet- en regelgeving en praktijkvoering: Jezelf kwetsbaar opstellen kan helpen bij tuchtrecht en restitutiepolissen in de ggz worden schaars. Door psychiater en jurist Diederik de Rooy en jurist Joep Duijzings.

Rechten & plichten

Gevolgen van het zorgprestatiemodel | Kijk niet zonder toestemming in een dossier

Rechten & plichten

De markconforme vergoeding: het blijft getrouwtrek | Tuchtrecht: de aanval blijkt niet de beste verdediging

Rechten & plichten

Het waarborgen van privacy in tijden van corona: een must of een last? | Alleen tuchtklachten van wilsbekwame patiënten worden in behandeling genomen

Rechten & Plichten

Hoe gaan we om met familieleden? | Kunnen afspraken in een crisis worden versoepeld?

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Vanuit de gedachte 'de gezondheid van Nederlanders kan zo veel beter' startte een team experts in 2018 de taskforce De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

De crisismaatregel | Wordt de vrije artsenkeuze ingeperkt?