Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Rechten & plichten

Gevolgen van het zorgprestatiemodel | Kijk niet zonder toestemming in een dossier

Rechten & plichten

De markconforme vergoeding: het blijft getrouwtrek | Tuchtrecht: de aanval blijkt niet de beste verdediging

Rechten & plichten

Het waarborgen van privacy in tijden van corona: een must of een last? | Alleen tuchtklachten van wilsbekwame patiënten worden in behandeling genomen

Rechten & Plichten

Hoe gaan we om met familieleden? | Kunnen afspraken in een crisis worden versoepeld?

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Vanuit de gedachte 'de gezondheid van Nederlanders kan zo veel beter' startte een team experts in 2018 de taskforce De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

De crisismaatregel | Wordt de vrije artsenkeuze ingeperkt?

Nieuwe wetgeving dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ. Met de nieuwe wetgeving gaat vrijwel het gehele regime van het gedwongen behandelen van psychiatrisch patiënten op de schop.

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

In Frankrijk vindt momenteel een strafrechtelijk proces plaats tegen Orange, het voormalige France Telecom. Het bedrijf wordt verweten dat de werksfeer bij France Telecom zo slecht was dat tientallen medewerkers zelfmoord pleegden.

rechten en plichten

Wilsbekwaamheid of gevaar? | De bekostiging van de ggz op de schop

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Informeren patiënten weleens naar uw BIG-nummer? Zo ja, weet u uw nummer uit het hoofd? En Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over een wetsvoorstel voor de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. Vooralsnog valt de zorg voor mensen met een langdurige psychische stoornis onder de Zvw en/of Wmo.