Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Wetboeken en weegschaal

Rechten & plichten | Niet-ingediende klachten behandelen

Voor de meeste onderdelen van het recht geldt dat een rechter een lopende zaak niet uit eigen beweging groter mag maken, of kwesties in behandeling nemen waarover geen klacht is ingediend. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geldt dit ook voor het medisch tuchtrecht.
No smoking sign in coffee bar

Rechten & plichten | Mijn huis, mijn regels

Van cliënten die bij een ggz-instelling verblijven wordt logischerwijs verwacht dat zij zich aan de huisregels houden.
computer notitieboekje pen en bril

Rechten & Plichten| Word is geen EPD

Tegenwoordig is het gebruikelijk om met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te werken. Maar wat als de patiënt geen vaste patiënt is, of als er geen EPD beschikbaar is?
Wetboeken en weegschaal

Rechten & Plichten | Aandachtspunten voor praktijkmaatschappen

Samenwerkende gz-psychologen zijn vaak in maatschapsverband met elkaar verbonden. Omdat het inmiddels gemeengoed is dat op praktijk-/maatschapsniveau wordt gecontracteerd, is het van belang om bij wijzigingen in de maatschap alert te zijn.
Wachtkamer

Rechten & Plichten | Gewijzigde eisen voor kwalificatie

Ggz kan worden verleend vanuit een vrijgevestigde praktijk of een instelling. Voor vrijgevestigde praktijken gelden andere regels, eisen, afspraken en tarieven dan voor instellingen.
Online behandelen

Rechten & Plichten | Online behandelingen: ontwikkelingen

Onlangs voerde het ministerie van VWS de beleidsregel in dat niet langer wordt gehandhaafd als geneesmiddelen via internet worden voorgeschreven zonder eerst de patiënt te zien, een besluit dat ook relevant is voor behandelaren die geen geneesmiddelen voorschrijven.
Wetboeken en weegschaal

Rechten & Plichten | Tuchtrecht of burgerlijk recht?

Onlangs diende een spraakmakende zaak voor het Tuchtcollege in Rotterdam. Drie co-assistenten dienden een klacht in tegen een internist, omdat hij hen tijdens het geven van onderwijs zou hebben betast.

Rechten & Plichten | Echtscheidingsperikelen

Het scheiden of eindigen van een relatie tussen ouders van kinderen heeft (veelal) een grote impact op de zorg voor die kinderen, zowel binnen- als buitenshuis.

Rechten & plichten | Zelfstandigen, let op!

Het aantal mensen dat als zzp'er werkt is sterk toegenomen, ook in de ggz. Vanaf 2025 wil het kabinet gaan handhaven op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), maar is dat altijd even wenselijk?

Rechten & plichten | Verplichte gegevensverstrekking aan NZa

Het is de bedoeling dat de bekostiging van de ggz steeds beter wordt. Om dat te bereiken, wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgvraagtyperingsinformatie van zorgaanbieders gebruiken.
Abonneren