Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Rechten & plichten

Grondrechten in het tuchtrecht | Een spiekbriefje voor tijdens het contracteren

Rechten & Plichten

Voor het hekje bij de tuchtrechter | Verklaringen vragen om zorgvuldigheid

Rechten & plichten

Mondkapjes en medische verklaringen: wat mag? Diederik de Rooy | Een nieuw kwaliteitsstatuut, wat verandert er? Joep Duijzings

Rechten & plichten

Wilsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid, Diederik de Rooy | Omzetplafonds: terug van weggeweest, Joep Duijzings
Corona

Rechten & plichten

Psychiater en jurist Diederik de Rooy en advocaat Joep Duijzings over 'Rechten en plichten': De vrijheid van meningsuiting en Corona en Van Wtzi naar Wtza, wat nu?

Rechten & Plichten

Uitzonderingen op het vernietigingsrecht | Selectieve vernietiging van gegevens uit medisch dossier
Rechten en plichten

Rechten & plichten

Juridische kwesties en tips voor de praktijk, wet- en regelgeving. Deze keer - Procedureregels: te laat is te laat | Omzetplafond versus vrije artsenkeuze

Rechten & Plichten

Jurist Joep Duijzings en psychiater en jurist Diederik de Rooy over rechten en plichten: Bekostiging ggz op de schop en Ongewenste diagnostiek.

Rechten & plichten

Juridische kwesties en tips voor de praktijk, wet- en regelgeving en praktijkvoering: Jezelf kwetsbaar opstellen kan helpen bij tuchtrecht en restitutiepolissen in de ggz worden schaars. Door psychiater en jurist Diederik de Rooy en jurist Joep Duijzings.

Rechten & plichten

Gevolgen van het zorgprestatiemodel | Kijk niet zonder toestemming in een dossier