Emotieregulatie

Therapeuten en onderzoekers over emotieregulatie

Volgens een aantal deskundigen in de ggz is emotieregulatie een van de belangrijkste transdiagnostische processen. Maar in de behandeling is hier vaak nog onvoldoende aandacht voor.
Rechten en plichten

Mag je weigeren om de diagnose ‘autisme’ op verzoek van cliënt uit een dossier…

Psychiater en jurist Diederik de Rooy en advocaat Joep Duijzings gaan in op de uitzonderingen op het vernietigingsrecht en selectieve vernietiging van gegevens uit een medisch dossier.

Uitgelicht

Congressen

Congres Emotieregulatie

Doorn