‘Met een echte burn-out moet je in de gespecialiseerde ggz terechtkunnen’

In hun overzichtswerk De burn-out bubbel maken Wilmar Schaufeli en Jan Jaap Verolme korte metten met de 'vele misvattingen' die over burn-out bestaan. Zij pleiten hierin ook voor het maken van een scherper onderscheid tussen lichte en zware burn-outklachten.

Congres

Congres Autisme bij kinderen

Van der Valk Hotel | Veenendaal

Nieuw verschenen

Vacatures

St. Antonius Ziekenhuis / Locatie : Utrecht
Daan / Locatie : Leeuwarden
Daan / Locatie : Groningen
Daan / Locatie : Assen