Depressie

Slaapstoornissen

‘Slapeloosheid is de eerste voorspeller voor depressie’

Een op de drie Nederlanders slaapt slecht. Bij één op de tien mensen kun je zelfs spreken van chronische slapeloosheid. In het Nederlands Herseninstituut zoekt Eus van Someren naar oorzaken van en oplossingen voor slaapproblemen.
Depressie

‘Door PPEP4All kreeg ik de regie over mijn leven terug’

Een langdurige, onsuccesvolle depressiebehandeling zorgt er vaak voor dat zowel de cliënt als de behandelaar zich machteloos en gefrustreerd voelt. Mede daarom is er bij chronische depressie steeds meer aandacht voor Psychiatrische Rehabilitatie. Auteurs beschrijven het behandelprotocol PPEP4All en presenteren een casus.
SOLK

Individuele klachten van depressie, angst en het lichaam als sleutel tot personaliseren behandeling

Wetenschappelijk onderzoek gooit de klachten vaak op één hoop. Zo wordt er vaak geen onderscheidt gemaakt tussen of iemand een sombere stemming, angst of slapeloosheid ervaart, terwijl deze klachten heel verschillend zijn. Ellen Bekhuis maakt in haar proefschrift onderscheid tussen individuele klachten, om zo een beter begrip te krijgen van hoe de specifieke klachten die […]