Home Achtergrondartikel

Achtergrondartikel

regeldruk

Minder administratieve regeldruk, meer tijd voor zorg. Hoe doen we dat?

Volgens GGZ Nederland zijn professionals in de ggz door de regeldruk en administratieve rompslomp per dag gemiddeld een derde van hun tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden. Het zorgt voor minder tijd voor patiënten, maar ook voor minder werkplezier voor professionals. Minder administratieve regeldruk zou per medewerker een klein uur aan extra tijd opleveren die aan cliënten kan worden besteed en wellicht ook voor kortere wachtlijsten kunnen zorgen. De afgelopen jaren werden al verschillende initiatieven genomen om de bureaucratie te verminderen en het werkplezier te verbeteren. Toch merken werknemers in de geestelijke gezondheidszorg daar niet genoeg van. Zou kunstmatige intelligentie een deel van de oplossing kunnen zijn?
Slaapstoornissen
insomnie

Insomnie: een onderschatte aandoening

‘s Nachts liggen woelen en niet kunnen inslapen. Prikkelbaarheid en concentratieverlies overdag. Slaapstoornissen komen veel voor en kunnen heel divers van aard zijn. Mensen met psychiatrische aandoeningen hebben vaker dan gemiddeld te maken met slaapproblematiek. Toch wordt de aandoening niet altijd erkend en behandeld.
luchtveronreiniging

De relatie tussen luchtverontreiniging en mentale gezondheid

Luchtverontreiniging is een groeiend probleem in onze moderne samenleving. Terwijl de directe effecten op de luchtwegen en het cardiovasculaire systeem goed gedocumenteerd zijn, richt het wetenschappelijk onderzoek zich nu steeds meer op de mogelijke impact van luchtverontreiniging op onze mentale gezondheid. Wat is de relatie tussen luchtverontreiniging en psychische klachten volgens naar recent wetenschappelijk onderzoek?
Pride Amsterdam

Casus | Overwegingen bij transgenderidentiteit

Bij mensen met een transgenderidentiteit is er sprake van een discrepantie tussen het toegewezen geboortegeslacht en de genderidentiteit.* Sommige mensen melden zich aan voor een genderaffirmatieve behandeling, maar door de toegenomen zorgvraag zijn de wachtlijsten zo lang dat zij jarenlang op een behandeling moeten wachten.
Autisme spectrum stoornis (ASS)

Psycholoog en schrijver Gijs Lauret: ‘De grens tussen autistisch en niet autistisch is fluïde, arbitrair, kunstmatig.’

GZ-psycholoog en schrijver Gijs Lauret, zelf nog niet zo lang geleden gediagnosticeerd met autismespectrumstoornis (ASS), stelt dat er veel grijstinten bestaan tussen autisme en geen autisme. Hij schreef er een boek over: Iedereen autistisch. In zijn boek laat Gijs met zijn eigen verhaal, wetenschappelijke achtergronden en voorbeelden uit de praktijk zien dat de kenmerken van autisme ontstaan door onderlinge verschillen in hoe mensen informatie verwerken. Met die nieuwe inzichten leert hij het gedrag van mensen beter begrijpen en krijgt de classificatie autismespectrumstoornis (ASS) zoals in de DSM omschreven, een nieuwe betekenis.

Wie is toch die grensoverschrijdende zorgverlener?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt overal voor te komen, ook in de zorg. Onze analyse van 164 tuchtrechtelijke rapportages maakt inzichtelijk welke zorgverlener het risico loopt zich schuldig te maken aan dit gedrag.
Roken

Hebben rokers hebben meer kans op psychiatrische aandoening?

Het is bekend dat psychiatrische patiënten meer dan gemiddeld roken. Volgens het Trimbos-instituut rookt bijvoorbeeld bijna de helft van de mensen met een depressie en van de mensen met ernstige psychoses rookt zelfs 67 procent. Maar roken patiënten omdat ze een psychische aandoening hebben of hebben ze die aandoening omdat ze veel roken?
Hoarding

Hoarding, een breekbaar en teer onderwerp

Van 22 tot en met 26 mei is het Nederlandse Hoarding Week. De week wordt georganiseerd om meer bekendheid met hoarding te genereren en het onderwerp beter bespreekbaar te maken onder familie, vrienden en/of collega’s. Een andere reden is het stimuleren van samenwerking met andere professionals en een multidisciplinaire aanpak. Tijdens deze week worden er webinars gegeven en informatie gedeeld door professionals die wekelijks werken met mensen met hoarding gedrag. Wij spraken twee van de organisatoren.
sexeverschillen

Waarom kennis over sekseverschillen in de ggz zo belangrijk is

Het is al langer een thema in de medische wereld. Doordat vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn (geweest) in onderzoeken, is er onvoldoende kennis over en begrip voor genderspecifieke klachten. Hierdoor sluiten diagnose en behandeling soms minder goed aan bij de behoeften van vrouwen. Maar een vrouwenlichaam is nu eenmaal niet hetzelfde als een mannenlichaam. En zo is ook het vrouwenbrein niet hetzelfde als het mannenbrein.

Seksuele problemen: zijn we als professionals voldoende toegerust?

In april komt het boek Seksuele problemen uit bij uitgeverij Bohn Stafleu van Lochem. Het betreft een vernieuwde versie van het reeds in 2010 gepubliceerde boek Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling. Drs.Yvonne Merkies en Drs. Gertruud Borst schreven samen met Dr. Peter Leusink deze praktische handleiding bij het diagnosticeren en behandelen van seksuele problemen. We spraken hen over de relevantie van seksuele problematiek voor het werk van psychologen.