Home Achtergrondartikel

Achtergrondartikel

Structureel evalueren met vragenlijsten verbetert de kwaliteit van de behandeling

Onderzoek toont aan dat het structureel gebruik van vragenlijsten bij evaluatiegesprekken over de behandeling een positief effect heeft op de behandeling. Dit blijkt uit het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe over de toegevoegde waarde van vragenlijsten in de behandelkamer.

De positieve effecten van sport en bewegen op mentale gezondheid

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat regelmatige fysieke activiteit niet alleen gunstig is voor ons lichaam, maar ook een krachtige invloed heeft op onze geestelijke welzijn. Zo verlaagt bewegen onder andere de kans op symptomen van depressie bij volwassenen. Ook zitten mensen vaak lekkerder in hun vel en is er meer geloof in eigen kunnen na het bewegen. Daarnaast is bekend dat sport en bewegen door sociale interactie, sociale steun en samen bewegen ook het mentale welbevinden een boost kunnen geven.  
Slaapstoornissen
insomnie

Insomnie: een onderschatte aandoening

‘s Nachts liggen woelen en niet kunnen inslapen. Prikkelbaarheid en concentratieverlies overdag. Slaapstoornissen komen veel voor en kunnen heel divers van aard zijn. Mensen met psychiatrische aandoeningen hebben vaker dan gemiddeld te maken met slaapproblematiek. Toch wordt de aandoening niet altijd erkend en behandeld.
wandelcoaching

De natuur als instrument in de ggz

De toepassing van de natuur als instrument in de geestelijke gezondheidszorg zou weleens een veelbelovende strategie kunnen zijn. Er is in de afgelopen jaren dan ook steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van de natuur op zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid. Maar ondanks dat hiervoor steeds meer wetenschappelijk bewijs is, wordt hier in psychologische behandelingen voor bijvoorbeeld depressie maar zelden gebruik van gemaakt. Hoe zouden we de natuur vaker als instrument in de ggz in kunnen zetten?
Depressie

Klimaatdepressie, logisch of pathologisch?

Het onderwerp klimaatstress duikt steeds vaker op in de media. Veel mensen lijken te lijden onder klimaatverandering, en zodanig dat er sprake is van ‘klimaatstress’ en ‘klimaatangst’. Sommige mensen ervaren door de klimaatcrisis gevoelens van somberheid en machteloosheid. En steeds meer psychologen rapporteren klimaatdepressies. Is hier sprake van een psychologische aandoening of een logisch gevolg van een zorgelijke ontwikkeling die ‘larger than life’ is?
Autisme spectrum stoornis (ASS)

Opgroeien met ASS tijdens corona

De impact van de coronapandemie op kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) is vergelijkbaar met de impact op leeftijdgenoten zonder ASS. Vooral ouders hebben de impact ervaren, zo blijkt uit onderzoek. Tijdige ondersteuning van ouders is essentieel voor de stabiliteit van het gezin, concluderen de onderzoekers.

Hoe blijf je in balans?

Perfectionisme kan mensen aanzetten tot grote prestaties, maar overmatig perfectionisme kan leiden tot burn-outklachten. Vooral in sectoren zoals de zorg leidt perfectionisme tot veel stress en ziekte-uitval. Hoe zorgen we ervoor dat we in ons werk de balans bewaren?
Suïcidepreventie

Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit als sleutel tot nieuw levensperspectief

Als professional sta je er niet alleen voor. Dat is de boodschap in de praktische handreiking ‘Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit’. Vanuit eigen ervaring weet projectleider Antwan Wiersma als geen ander hoe waardevol een actieve samenwerking met naasten kan zijn. ‘Het is belangrijk om zo snel mogelijk de spanning bij alle partijen te verminderen, zodat gezamenlijk naar de beste behandelopties kan worden gezocht’, aldus Antwan.  

Maryke Geerdink: “Met het ‘narratief interview’ kunnen we mensen met suïcidale gedachten veel effectiever helpen”

Tekst: Johan Faber De traditionele risicotaxatie is ontoereikend om suïcidaliteit goed te begrijpen en te behandelen, zegt klinisch psycholoog Maryke Geerdink. Met het ‘narratief interview’ kunnen we mensen met suïcidale gedachten veel effectiever helpen. ‘Je laat zien dat je ze niet loslaat.’
tegenslagen

Anne Marsman: ‘We moeten trauma begrijpen als een langdurige wond’

Dat ingrijpende jeugdervaringen grote impact kunnen hebben op het latere leven wordt algemeen aanvaard. Maar wat is trauma nu precies? En wat kunnen ‘we’ er aan doen?
Abonneren