Home Interview

Interview

Trauma
Trudy Mooren

Trudy Mooren | ‘Ik wil de beste zorg voor kinderen uit getraumatiseerde gezinnen’

Eind vorig jaar hield Trudy Mooren haar oratie 'De consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties'. De leerstoel (Universiteit Utrecht) wordt gefinancierd door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar Mooren sinds jaren individuele getraumatiseerde patiënten behandelt. Als bijzonder hoogleraar doet ze meer onderzoek naar de gevolgen van trauma voor onderlinge gezinsrelaties, en naar hoe hulpverleners daarmee moeten omgaan.

‘Met Motiverende Gespreksvoering gaat de cliënt echt geloven in verandering’

tekst: Johan Faber Motiverende Gespreksvoering (MVG) begon als een nieuwe methode bij problematisch drugs- en alcoholgebruik. Maar volgens gz-psycholoog Maarten Merkx, directeur Inhoudelijk Beleid bij HSK, kan het ook een waardevolle bijdrage leveren aan de behandeling van suïcidale cliënten.
Wandelcoach

‘Buitentherapie’ zit in de lift. In gesprek met wandelcoach Frank Schalken

De natuur opzoeken om (mentaal) tot rust te komen, dat kennen we allemaal wel. Een boswandeling of zelfs lopen door een park, kan het verschil maken. Helaas is in de ggz het natuuraspect lange tijd naar de achtergrond verdwenen en werd het niet of nauwelijks toegepast in behandelingen. Er is echter steeds meer overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de natuur positieve effecten heeft op de mens, helemaal als het gecombineerd wordt met bewegen. Inmiddels hebben GGZ-instellingen zoals bijvoorbeeld de Parnassia Groep de natuur omarmd en is de Groene GGZ ook een feit. We spraken over de heilzame werking van de natuur op het mentale welbevinden met Frank Schalken, wandelcoach en oprichter van het landelijk collectief van wandelcoaches.
2e Congres Acute Psychiatrie

‘Bij mensen met een angststoornis staan de alarmbellen verkeerd afgesteld’

tekst: Johan Faber Crisisdiensten hebben vaak te maken met angstige mensen. Maar wat zit er achter die angst? Dat is een essentiële vraag in de acute psychiatrie, zegt psychiater Neeltje Batelaan. ‘Zodra je weet wat er speelt, weet je ook waar je het beleid op moet focussen.’
Slaapstoornissen

‘Slapeloosheid is de eerste voorspeller voor depressie’

Een op de drie Nederlanders slaapt slecht. Bij één op de tien mensen kun je zelfs spreken van chronische slapeloosheid. In het Nederlands Herseninstituut zoekt Eus van Someren naar oorzaken van en oplossingen voor slaapproblemen.

‘Cliënten met een migratie-achtergrond moeten tactvol worden behandeld’

Psychotherapeut en onderzoeker Jeroen Knipscheer is een vooraanstaand expert in de cultuursensitieve psychotherapie. Volgens hem moeten hulpverleners meer rekening houden met de culturele achtergrond van cliënten.

Juliette Becking | ‘Er is gelukkig steeds meer aandacht voor het experiëntiële’

Als eerste EFTi-trainer in Nederland richtte klinisch psycholoog Juliette Becking in 2019 EFTiN op, hét opleidingsinstituut voor Emotion Focused Therapy for Individuals in Nederland. Daarmee wilde zij EFTi hier meer draagvlak geven. Hoe heeft EFTi zich ontwikkeld en hoe staan de zaken er nu voor?

Wilco Janssen, GZ-psycholoog bij 113: ‘Het nut van risicotaxatie bij suïcide preventie? Dat is er niet.’

Jaarlijks maken in Nederland ongeveer 1900 mensen in Nederland zelf een einde aan hun leven. Naar schatting zijn er rond de 100.000 suïcidepogingen en nog veel meer mensen denken dat zelfdoding de enige uitweg is om onder de last van ervaren problemen uit te komen. Wereldwijd komen er zelfs meer mensen om het leven door suïcide dan door oorlogen en verkeersongelukken samen, zo wordt gezegd. Suïcidepreventie en -behandeling zijn dus belangrijke onderwerpen, maar desondanks is er nog weinig kennis over. Hoe weten we of iemand daadwerkelijk een einde aan het leven wil maken? We praten erover met GZ-Psycholoog Wilco Janssen.

Interview Annebel Depoorter | ‘Ge hoort blij te zijn, want ge hebt toch een schone baby?’

Voor de behandeling van een postnatale depressie kunnen jonge moeders terecht bij verschillende Moeder en Baby-centra in Nederland en Vlaanderen. Dat kan bijvoorbeeld bij ggz-instelling Karus in Gent, waar klinisch psycholoog Annebel Depoorter hen begeleidt.

‘Samen zijn we nog sterker’ | Interview Hans de Veen & Rudolf Ponds

Na ruim tien jaar zelfstandigheid keerde de beroepsvereniging NVGzP toen terug bij het NIP, van waaruit de beroepsvereniging in 2012 met het nodige misbaar was vertrokken. De bestuursvoorzitters van beide verenigingen, Hans de Veen en Rudolf Ponds, willen het nieuwe NIP in 2023 samen een vliegende start geven.