Rechten en plichten

Rechten & plichten | Vereenvoudiging beroepenstructuur

Vereenvoudiging beroepenstructuur Uit een evaluatie van de Wet BIG (2013) is gebleken dat de BIG-basisberoepen gz-psycholoog, psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog deels overlappen en dat dubbelregistraties veel voorkomen. Ruim twee derde van de psychotherapeuten is ook geregistreerd als gz-psycholoog en vier op de tien psychotherapeuten/gz-psychologen zijn ook nog geregistreerd als klinisch […]

Rechten & plichten | Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is niet onbruikbaar

Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is niet onbruikbaar Regelmatig is in het nieuws dat de verdachte van een misdrijf vrijuit gaat wegens onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. In het burgerlijk recht gaat dit echter niet op, zelfs zorgverzekeraars mogen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsstukken, zo leert een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Het ging hierbij om een rechtszaak […]
Corona

Rechten & plichten

Psychiater en jurist Diederik de Rooy en advocaat Joep Duijzings over 'Rechten en plichten': De vrijheid van meningsuiting en Corona en Van Wtzi naar Wtza, wat nu?
Rechten en plichten

Mag je weigeren om de diagnose ‘autisme’ op verzoek van cliënt uit een dossier te verwijderen?

Psychiater en jurist Diederik de Rooy en advocaat Joep Duijzings gaan in op de uitzonderingen op het vernietigingsrecht en selectieve vernietiging van gegevens uit een medisch dossier.

Marc Verbraak: ‘Beroepseed geeft gz-psycholoog een scherper profiel’

Op 17 januari had Utrecht de primeur. Voor het eerst in Nederland legden afgestudeerde gz-psychologen daar een eed af, waarin zij beloofden hun beroep op een integere manier te zullen uitoefenen.