Suïcidepreventie

Suïcidepreventie

Een zaadje geplant

In deze bijdrage vertelt gz-psycholoog Yara Wurtz over patiënt Kees, die onverwachts wil stoppen met therapie.

Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit als sleutel tot nieuw levensperspectief

Een handreiking vol praktische tips geschreven vanuit cliënten, naasten, nabestaanden én professionals die reflecteren op hun eigen ervaring. Wat heeft hen geholpen en wat had hun situatie kunnen verbeteren? De inhoud van het document is daarnaast gebaseerd op bestaande kennisbronnen zoals de zorgstandaarden Naasten en Suïcidaal gedrag van Akwa GGZ. De handreiking geeft professionals houvast voor het constructief […]

Grip krijgen op suïcidaliteit

Misschien wel het meest opvallende aan het klinisch onderzoek naar suïcide is dat er zo weinig klinisch onderzoek naar de verschillende vormen van suïcide is gedaan. Zo is er een beroemde studie van de Franse socioloog Émile Durkheim (die nog steeds wordt gebruikt), daterend van eind negentiende eeuw. Maar in de moderne tijd is suïcide […]
Suïcidepreventie

1859 zelfdodingen in 2021, 36 meer dan in 2020

In 2021 overleden 1295 mannen en 564 vrouwen aan zelfdoding, gemiddeld vijf zelfdodingen per dag. Onder mannen nam het aantal zelfdodingen in 2021 met 5 procent toe, onder vrouwen nam het met 5 procent af. Meer dan twee keer zoveel zelfdodingen onder mannen Met 10,6 zelfdodingen per 100 duizend inwoners (2021) is het zelfdodingscijfer sinds 2019 constant. Begin […]
Suïcidepreventie

Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie aangeboden

Focus op mannen 40-70 jaar en sociaal kwetsbare jongeren.
Eetstoornissen

Laurence Claes: ‘Zelfverwondend gedrag en eetstoornissen zijn vormen van communicatie’

Ruim een kwart van de veelal jonge patiënten met een eetstoornis vertoont ook zelfverwondend gedrag. Laurence Claes, hoogleraar Klinische psychologie, zoekt naar een antwoord op de vraag waar dit gedrag vandaan komt, en hoe of deze patiënten behandeld moeten worden.
Suïcidepreventie

Suïcide cijfers

De coronacrisis heeft er niet toe geleid dat het aantal zelfdodingen is gestegen.