Home Casus

Casus

Tienerjongen buiten op een trap

Diagnostiek van het geweten: cliënt Job

De auteurs beschrijven hoe ze een gewetensprofiel opstellen van Job, een 18 jarige adolescent, met het nieuwe instrument Beschrijvende diagnostiek van het geweten. Deze bijdrage sluit aan bij het gelijknamige artikel Beschrijvende diagnostiek van het geweten.

CGT-groepsbehandeling bij een verzamelstoornis

We bellen aan voor een huisbezoek. De voordeur kan nog maar net open door de opgestapelde spullen. Eenmaal binnen, banen we ons een weg door het overvolle huis van de patiënte.

Hoe ik herstelde van een dissociatieve identiteitsstoornis

Doordat ik als kind trauma's meemaakte die zo heftig waren dat ik ze wel moest verdringen, ontstond er al heel vroeg in mijn leven een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Dit had onder meer te maken met mijn ervaringen met seksueel misbruik en het feit dat ik geregeld gepest werd door mijn leeftijdgenoten.

Casus | Op je hoofd vallen en dan ineens Duits praten!

Het zal je maar overkomen... na een ongelukkige val van de trap merk je ineens dat je met een ander accent praat. Sterker nog, wanneer de spanning oploopt, merk je dat je langzaamaan een andere taal begint te spreken en tenslotte spreek je een taal die niemand meer begrijpt.
Pride Amsterdam

Casus | Overwegingen bij transgenderidentiteit

Bij mensen met een transgenderidentiteit is er sprake van een discrepantie tussen het toegewezen geboortegeslacht en de genderidentiteit. Sommige mensen melden zich aan voor een genderaffirmatieve behandeling, maar door de toegenomen zorgvraag zijn de wachtlijsten zo lang dat zij jarenlang op een behandeling moeten wachten.
SOLK
polyvagaaltheorie

Veiligheid als therapeutische basis

Wanneer onveiligheid een belangrijk thema is, kan worden ingezet op een lichaamsgerichte behandeling volgens de polyvagaaltheorie. Onderstaande gevalsbeschrijving vertelt over de behandeling van een patiënt die zich staande hield door zijn lichaam 'op slot te zetten'.
KOP-model

Behandelen vanuit draaglast en draagkracht

Volgens klinisch psycholoog Paul Rijnders kunnen psychische klachten met het KOP-model worden behandeld vanuit het zogeheten draaglast-draagkracht-concept: overbelasting van draagkracht leidt tot disfunctioneren.
Suïcidaliteit

Casus | Omgaan met uitingen van suïcidaliteit

Als gz-psycholoog word je geacht te weten wat je moet doen als een patiënt zich in een gesprek suïcidaal uit. Hierover is literatuur beschikbaar en er zijn multidisciplinaire richtlijnen opgesteld. Welke basisvaardigheden worden er van een gz-psycholoog verwacht?

Casus | Leven met een bipolaire stoornis

'Gedeelde smart is halve smart', toch is openheid over psychische problemen niet vanzelfsprekend. Mensen schamen zich vaak voor hun psychische klachten en vrezen discriminatie. Hoe gaan mensen met een bipolaire stoornis om met stigma en in hoeverre ervaren zij steun?
ADHD

Casus | De meerwaarde van de diagnose ADHD bij ouderen

Wetenschappelijk gezien is er weinig bekend over de diagnostiek en behandeling van ADHD op latere leeftijd. Diagnostiek van ADHD bij ouderen met complexe comorbiditeit is ingewikkeld, maar kan wel een nieuw behandelperspectief bieden. Een casus uit ons hoogspecialistisch centrum. Onder kinderen is de prevalentie van ADHD vijf procent en een meerderheid van hen houdt in de volwassenheid last van disfunctioneren door ADHD.1 De prevalentie van ADHD bij ouderen is drie procent.2 Bij ouderen gaat ADHD doorgaans gepaard met angst, depressie, slaapproblemen, verslaving of persoonlijkheidsstoornissen.3 Ook autisme en ADHD komen vaak samen voor.4 De negatieve gevolgen van ADHD blijken voor ouderen vergelijkbaar met die voor jongere volwassenen, zoals een lager opleidingsniveau, meer middelenmisbruik, een groter sociaal isolement, een negatiever zelfbeeld en een slechtere kwaliteit van leven.5 ADHD op latere leeftijd (alsnog) diagnosticeren en behandelen kan een groot verschil maken; voor de oudere zelf, maar ook voor zijn/haar omgeving.1 Echter, een empirisch onderbouwd behandelaanbod dat specifiek gericht is op ouderen met ADHD ontbreekt vooralsnog.6