Home Artikel

Artikel

twee studenten

Optimaal samenwerken in de GZ-opleiding

Hoe kom je tot een optimale samenwerking tussen organisaties in de praktijkopleiding, en wat zijn hierin de eerdere ervaringen van ggz-instellingen?

De Polyvagaal Theorie, een sterk gefundeerd model

Het is duidelijk dat de discussie over de polyvagaal theorie leeft. Voordat ik in ga op de kritiek door Tineke Smit geuit, is het allereerst belangrijk om even stil te staan bij wie er in hulpverleningsland nu gebaat is bij een discussie over de evolutionaire en zeer specifieke fysiologische aspecten van de stressreactie. Door Bart Verkuil [i]

Bayesiaanse Diagnostiek

Predikant en wiskundige Thomas Bayes (1702-1761) hield zich bezig met de vraag hoeveel bewijs er nodig is om te geloven in een wonder. De moderne diagnosticus die worstelt met zeldzame stoornissen kan hiervan leren.

Aandacht voor leefstijl blijft belangrijk

Aandacht voor leefstijl blijft belangrijk Eind 2021 hebben 566 leden van het panel 'Psychisch Gezien' vragen beantwoord over hun leefstijl, o.a. over middelengebruik, beweging, dagbesteding, voedin...
Trauma

Hoe herken en behandel je traumatische rouw?

Traumatische rouw omvat klachten van een persisterende rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Een passende behandeling kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van de klachten.

Een bv voor zorgprofessionals

Onlangs was er in de media veel aandacht voor bv's in de gezondheidszorg. Zo gebruikten Sywert van Lienden en zijn compagnons een BV voor hun veel besproken mondkapjesdeal. Hierdoor heeft de bv in de zorg een negatieve bijklank gekregen en dat is jammer.

Goede zorg alleen is niet genoeg

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om goede zorg te verlenen, maar ook aan hun bedrijfsvoering, administratie en verantwoording worden steeds hogere eisen gesteld, om te voorkomen dat zorggeld op de verkeerde manier wordt besteed.
bewegen

Beweeg tegen depressie!

Het is al bekend dat fysieke activiteit depressie kan voorkomen. Het is echter nog niet bekend in welke mate fysieke activiteit een beschermde werking kan hebben.
socialemediagebruik

Sociale media: vloek of zegen?

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Vereenvoudigen deze ons leven en helpen sociale media ons om meer verbonden te zijn, of zorgt het sociale mediagebruik juist voor meer onzekerheid, stress en eenzaamheid?

Artikel | De therapeutische relatie met hoogbegaafden

Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?