Home Artikel

Artikel

Trauma

Hoe herken en behandel je traumatische rouw?

Traumatische rouw omvat klachten van een persisterende rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Een passende behandeling kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van de klachten.
bruid en bruidegom poppetjes op bruiloftstaart

Betrek partners bij de behandeling

Hoewel er binnen de ggz brede consensus bestaat over dat naasten vanaf het begin bij een behandeling betrokken moeten worden, wordt de individuele problematiek van de patiënt doorgaans centraal gesteld en is er minder oog voor de samenhang met de partnerrelatie en/of ouder-kindrelatie(s).
Trauma
Volwassen man met kleuter op schoot eten samen een ijsje

Schuldgevoel na seksueel misbruik

Schuldgevoelens van slachtoffers van seksueel misbruik kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het seksueel misbruik.
twee studenten

Optimaal samenwerken in de GZ-opleiding

Hoe kom je tot een optimale samenwerking tussen organisaties in de praktijkopleiding, en wat zijn hierin de eerdere ervaringen van ggz-instellingen?

De Polyvagaal Theorie, een sterk gefundeerd model

Het is duidelijk dat de discussie over de polyvagaal theorie leeft. Voordat ik in ga op de kritiek door Tineke Smit geuit, is het allereerst belangrijk om even stil te staan bij wie er in hulpverleningsland nu gebaat is bij een discussie over de evolutionaire en zeer specifieke fysiologische aspecten van de stressreactie. Door Bart Verkuil [i]

Bayesiaanse Diagnostiek

Predikant en wiskundige Thomas Bayes (1702-1761) hield zich bezig met de vraag hoeveel bewijs er nodig is om te geloven in een wonder. De moderne diagnosticus die worstelt met zeldzame stoornissen kan hiervan leren.

Aandacht voor leefstijl blijft belangrijk

Aandacht voor leefstijl blijft belangrijk Eind 2021 hebben 566 leden van het panel 'Psychisch Gezien' vragen beantwoord over hun leefstijl, o.a. over middelengebruik, beweging, dagbesteding, voedin...
Wetboeken en weegschaal

Een bv voor zorgprofessionals

Onlangs was er in de media veel aandacht voor bv's in de gezondheidszorg. Zo gebruikten Sywert van Lienden en zijn compagnons een BV voor hun veel besproken mondkapjesdeal. Hierdoor heeft de bv in de zorg een negatieve bijklank gekregen en dat is jammer.
Wetboeken en weegschaal

Goede zorg alleen is niet genoeg

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om goede zorg te verlenen, maar ook aan hun bedrijfsvoering, administratie en verantwoording worden steeds hogere eisen gesteld, om te voorkomen dat zorggeld op de verkeerde manier wordt besteed.
bewegen

Beweeg tegen depressie!

Het is al bekend dat fysieke activiteit depressie kan voorkomen. Het is echter nog niet bekend in welke mate fysieke activiteit een beschermde werking kan hebben.
Abonneren