Trauma

Trauma

Therapeuten en onderzoekers over traumabehandeling

De afgelopen jaren zijn er belangrijke resultaten geboekt als het om de behandeling van trauma gaat. Toch krijgt een groep cliënten om diverse redenen nog geen goede behandeling.
Trauma

DIS wordt veroorzaakt door vroegkinderlijk trauma blijkt uit neurobiologisch onderzoek

Neurowetenschapper Simone Reinders analyseerde alle artikelen die daar wereldwijd over zijn gepubliceerd.
Trauma

John Markowitz over zijn boek Interpersoonlijke psychotherapie bij PTSS

Dr. John Markowitz introduceert de Nederlandse vertaling van zijn boek Interpersonal Psychotherapy for PTSD.
Trauma

Luistertip | Psychiater Christiaan Vinkers over de gevolgen van een jeugdtrauma

Psychiater Christiaan Vinkers deed onderzoek naar de lange termijn gevolgen van een jeugdtrauma.
Trauma

Video | In gesprek over de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

Prof. dr. Rafaele Huntjens en Anne Hiemstra in gesprek over de zorgstandaard Dissociatieve stoornissen.
Corona

Mensen met grote psychische problemen mogen tijdens avondklok naar buiten

De avondklok geldt in principe voor iedereen, maar mensen met grote psychische problemen zoals PTSS, heftige angststoornissen of andere ernstige psychische problemen mogen toch naar buiten.
Trauma

Exposure-therapie blijkt ook zinvol bij patiënten met jeugdtrauma

Het onderzoek werd uitgevoerd samen met onder andere collega’s van de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit en gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. Met exposure-therapie keer je in gedachten en indien mogelijk fysiek terug naar de plaats(en) waar het trauma is ontstaan. Daardoor leert de patiënt dat er niets ergs gebeurt als de […]
Trauma

Nieuw | Interpersoonlijke psychotherapie bij PTSS

Dit boek biedt een nieuwe effectieve behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) door middel van Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT). IPT is een minder bedreigende maar net zo effectieve behandelmethode als Prolonged Exposure (PE). Daarbij heeft IPT een hogere respons en minder drop-out, vooral bij patiënten met een comorbide depressieve stoornis. Dat blijkt uit de gedetailleerde bespreking van […]
Trauma

Nieuwe Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

De zorgstandaard beschrijft vijf typen dissociatieve stoornissen, helpt patiënten bij het vinden van de juiste hulp en biedt professionals handvatten voor de complexe diagnostiek en behandeling. Professionals kunnen dissociatieve stoornissen hiermee eerder signaleren en samen met de patiënt tijdiger een adequate behandeling vinden. De standaard beschrijft wanneer het zinvol is om te screenen en waar […]
Trauma

Nieuwe zorgstandaard Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen

De Zorgstandaard laat je zien welke wegen je in kunt slaan bij de diagnostiek en behandeling van PTSS en hoe je de best mogelijke hulp kunt verlenen. Naast PTSS wordt er aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen. De zorgstandaard steun bieden tijdens het behandelproces en geeft bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: […]