Trauma

Trauma
PTSS

Veiligheid van PTSS behandelingen

Hoewel de mogelijke schadelijke effecten van psychologische PTSS-behandelingen in onderzoek lang buiten beschouwing zijn gebleven, krijgen deze de laatste jaren steeds meer aandacht. Bevindingen zijn samengevat in een recente meta-analyse. Hierin zijn randomised controlled trials (RCTs) opgenomen met twintig of meer deelnemers die rapporteerden over de incidentie van schadelijke effecten van hun behandeling. Daarin werd […]
Trauma
traumatherapie

Narratieve Exposure Therapie: NET

Narratieve Exposure Therapie (NET) is gericht op meervoudig getraumatiseerde patiënten met een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Door het levensloopperspectief, waarin niet alleen de nare maar ook de positieve gebeurtenissen een plaats krijgen, is NET een waardevolle en aanspreekbare traumatherapie.
Trauma

Derealisatie verhoogt kans op PTSS

Wie een trauma meemaakt en daarbij gevoelens van 'derealisatie' ervaart, heeft een verhoogde kans om later ernstige PTSS, depressie, angst, pijn en sociale beperkingen te ontwikkelen.
Trauma

Therapeuten en onderzoekers over traumabehandeling

De afgelopen jaren zijn er belangrijke resultaten geboekt als het om de behandeling van trauma gaat. Toch krijgt een groep cliënten om diverse redenen nog geen goede behandeling.
Trauma

DIS wordt veroorzaakt door vroegkinderlijk trauma blijkt uit neurobiologisch onderzoek

Neurowetenschapper Simone Reinders analyseerde alle artikelen die daar wereldwijd over zijn gepubliceerd.
Trauma

John Markowitz over zijn boek Interpersoonlijke psychotherapie bij PTSS

Dr. John Markowitz introduceert de Nederlandse vertaling van zijn boek Interpersonal Psychotherapy for PTSD.
Trauma

Luistertip | Psychiater Christiaan Vinkers over de gevolgen van een jeugdtrauma

Psychiater Christiaan Vinkers deed onderzoek naar de lange termijn gevolgen van een jeugdtrauma.
Trauma

Video | In gesprek over de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

Prof. dr. Rafaele Huntjens en Anne Hiemstra in gesprek over de zorgstandaard Dissociatieve stoornissen.
Corona

Mensen met grote psychische problemen mogen tijdens avondklok naar buiten

De avondklok geldt in principe voor iedereen, maar mensen met grote psychische problemen zoals PTSS, heftige angststoornissen of andere ernstige psychische problemen mogen toch naar buiten.
Trauma

Exposure-therapie blijkt ook zinvol bij patiënten met jeugdtrauma

Het onderzoek werd uitgevoerd samen met onder andere collega’s van de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit en gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. Met exposure-therapie keer je in gedachten en indien mogelijk fysiek terug naar de plaats(en) waar het trauma is ontstaan. Daardoor leert de patiënt dat er niets ergs gebeurt als de […]