Angst

Angst

Effect van aantal sessies op behandeluitkomst bij angststoornissen

Hoeveel sessies cognitieve gedragstherapie zijn er nodig voor een goede behandeluitkomst bij angststoornissen? Een exploratief onderzoek laat zien dat er gemiddeld vijf sessies nodig zijn voor een betrouwbare voortuitgang en acht sessies voor klinisch significante vooruitgang. Wanneer er bij de vijftiende sessie nog geen betrouwbare vooruitgang is, is de kans dat dit alsnog gaat gebeuren […]
Angst

De rol van negatieve aandachtsbiases bij angstklachten

Veel mensen met sociale angstklachten hebben bijvoorbeeld vaak last van aandachtbiases voor negatieve gezichtsuitdrukkingen. Ze pikker er meteen mensen uit die boos of afkeurend kijken. De angst dat mensen je afkeuren wordt zo steeds bevestigd, waardoor de angst blijft bestaan. Attentional Bias Modification (ABM) onderzocht Nuijs onderzocht in haar proefschrift Attentional Bias Modification (ABM). Dit […]
Angst

‘Een effectieve angsttherapie helpt je niet van je angst af, maar…

Onlangs was de Amerikaanse hoogleraar en vooraanstaande angstexpert Michelle Craske op werkbezoek in Leuven, bij haar Vlaamse collega Dirk Hermans, hoogleraar Klinische psychologie en directeur van het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologievan de KU Leuven. Zij spraken er over de behandeling van angst; over exposure, inhibitorisch leren en over hun internationale samenwerking.