Corona

Corona

Rechten & plichten

Psychiater en jurist Diederik de Rooy en advocaat Joep Duijzings over 'Rechten en plichten': De vrijheid van meningsuiting en Corona en Van Wtzi naar Wtza, wat nu?
Corona
Kees Korrelboom

‘De klinisch psycholoog is geen consigliere’

Column Kees Korrelboom | Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, is iedereen sinds 1 december 2020 verplicht om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen.
Corona

Actualisatie richtijn GGZ en corona: beschermingsmiddelen en FFP2-maskers

De tijdsduur van 15 minuten als norm voor het preventief gebruik van mondneusmasker bij zorgcontacten vervalt. Eerder was de aanbeveling om beschermingsmiddelen te gebruiken als een bezoek langer dan 15 minuten duurde. De aanbeveling is nu dat hulpverleners direct beschermingsmiddelen gebruiken. Het gebruik van FFP2-maskers wordt aanbevolen in situaties met verhoogd risico op het vrijkomen […]
Corona

Mensen met grote psychische problemen mogen tijdens avondklok naar buiten

De avondklok geldt in principe voor iedereen, maar mensen met grote psychische problemen zoals PTSS, heftige angststoornissen of andere ernstige psychische problemen mogen toch naar buiten.
Corona

Vaccinatiestrategie COVID-19 GGZ

Prioriteit wordt gegeven aan: patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld, inclusief de forensische zorg – clienten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen – 60 plussers – mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen – mensen die gedwongen worden behandeld zorgmedewerkers in intramurale settingen zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten Huisartsen zullen de vaccinatie geven […]
Corona

Onderzoek bij therapeuten: online therapie werkt beter dan verwacht

Door de corona-crisis stapten veel therapeuten over op Zoom of Skype, of speciaal beveiligde online platforms. Tegen de verwachting in werkt het in veel gevallen beter dan gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens Milou Feijt, promovenda in de onderzoeksgroep Human Technology Interaction, en één van de onderzoekers, waren veel therapeuten […]
Corona

Nieuwe versie (8) richtlijn GGZ en corona

28 oktober 2020 is er nieuwe versie, versie 8, van de richtlijn GGZ en corona verschenen. Alle ggz zorgprofessionals die binnen instellingen en praktijken werken, vallen onder de categorie cruciale beroepen. Het streven is dat de reguliere zorg zoveel mogelijk face-to-face wordt doorgezet. Hieronder in het kort de aanpassingen betreffende de nieuwe versie 8 van […]
Corona

7e Herziening richtlijn Corona en GGZ

De 7e versie van de richtlijn Corona en GGZ is 2 oktober gepubliceerd op GGZ Standaarden door Akwa GGZ. In de richtlijn zijn wijzigingen doorgevoerd in de paragraaf Voorkomen van besmetting en in de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg)professionals Mondneusmaskers Waar 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is bij een instelling of bij een vrijgevestigde behandelaar, mag een […]
Corona

Extra tegemoetkoming zorgaanbieders voor kosten corona-virus

Zorgaanbieders krijgen een bijdrage voor extra kosten door corona, zoals de bescherming van zorgverleners en patiënten onder andere met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalvemeter-regels te kunnen voldoen. De generieke meerkostenregeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren die uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering vergoed wordt en die een jaaromzet […]
Corona

Zorgaanbieders ggz kunnen vanaf 23 juni continuïteitsbijdrage aanvragen

Zorgverzekeraars realiseren zich dat het ook voor ggz-aanbieders roerige corona-tijden zijn. Zij bieden daarom steun met een continuïteitsbijdrage-regeling. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s (in de gespecialiseerde ggz) en producten (in de generalistische basis-ggz) die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Voor ggz-aanbieders met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro is […]