Home actueel

actueel

Dr. Karin Slotema benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen

Dr. Karin Slotema, psychiater bij PsyQ (Parnassia Groep) is per 1 juli 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, Department of Psychology, Education & Child Studies, Section Clinical Psychology, Erasmus Universiteit.

Congresagenda 2020

vrijdag 13 maart 2020, Veenendaal cgw-congres VGCt - Cognitief gedragstherapeutisch werken: Terug naar de basis cgwcongres.nl woensdag 18 maart 2020, Amsterdam Ouderen en psychiatrie www.leidscongr...

Iva Bicanic ontvangt Vrouw in de Media Award 2019

Klinisch psycholoog Iva Bicanic heeft 12 februari jl. de Vrouw in de Media Award 2019 ontvangen, uit handen van directeur DCE van het ministerie OCW, Jacqueline Prins, Marga Miltenburg en Janneke van Heugten (VIDM). Bicanic is een autoriteit op het gebied van seksueel geweld.

Somatiek

Individuele klachten van depressie, angst en het lichaam als sleutel tot personaliseren behandeling

Mensen met een depressie of angststoornis hebben vaak ook last van lichamelijke klachten zoals duizeligheid of rugpijn. Mensen die deze combinatie van klachten hebben, ervaren vaak meer beperkingen in hun dagelijks leven dan mensen die maar één type klachten hebben. Er is echter nog weinig bekend over welk aandeel individuele klachten in dit verband precies hebben.

 

Nieuwe verwijsafspraken ggz

Op 1 januari 2020 zijn nieuwe verwijsafspraken binnen de ggz ingegaan. De afspraken gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de ggz.

Tekort aan GZ-psychologen en psychiaters vertraagt rechtspraak

Er is een tekort aan GZ-psychologen en psychiaters voor het opmaken van psychiatrische rapporten in strafzaken. Daardoor worden rechtszaken uitgesteld en blijven verdachten langer in voorarrest, want strafrechters hebben deze informatie nodig om te bepalen of een straf of maatregel nodig is.

Zorginstituut subsidieert anonieme e-mental health oplossingen

E-mental health kan voorkomen dat psychische klachten of verslaving erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek.

 

 

20 maart Workshop | Werken met de Gezonde volwassene

Jenny Broersen en Anne-Marie Claassen, auteurs van de Module Schematherapie en de Gezonde volwassene, geven een workshop over deze module.

Gebruik de therapeutische relatie

In de rubriek Gesignaleerd (GZ-psychologie, nr. 6/2019), wordt onder meer aandacht besteed aan het boek De therapeutische relatie bij cognitieve gedragstherapie. 

Antisociale persoonlijkheidstrekken, wat nu?

Veel behandelaren hebben angst voor of weerstand tegen cliënten met antisociale trekken. Maar onbekend, maakt onbemind vinden de auteurs Madeleine Rijckmans, Arno van Dam en Wies van den Bosch.