Home actueel

actueel

Depressie

Is er een verband tussen depressie en ontsteking van het brein?

Uit een nieuwe studie van het Nederlands Herseninstituut blijkt dat mensen met een depressie minder actieve microgliacellen hebben dan de controlegroep. Naar aanleiding van deze resultaten vermoeden de onderzoekers dat ontsteking een rol zou kunnen spelen bij depressie. Maar is dat wel zo? En wat gebeurt er dan precies?

Hoe maken we de dagin­vulling zinvol bij langdurig psychische problemen?

We willen niet dat een ander voor ons bepaalt wat we moeten doen. Of wat voor ons zinvol zou zijn. Toch is dat wat in de langdurige ggz gebeurt. Beperkte standaard manieren om je dag in te vullen, druk op hulpverleners om cliënten te ‘activeren’ om doelen te behalen en budgetten niet te overschrijden. Hoe kan het anders?
trends

Trends in de ggz: werkdruk en mensbeeld dwingen tot andere koers

De druk op de geestelijke gezondheidszorg neemt toe. Maatschappelijk problemen drijven de vraag om hulp. De sector heeft noch de capaciteit noch het verlangen op om op deze hulpvraag in te gaan. Een afbakening van taken en inbedding in een bredere sociale basis bieden een weg voorwaarts. Dat is te lezen in het trendrapport ‘Op het tweede gezicht: Een blik op ontwikkelingen in de ggz’ van Stichting FWG dat maandag is gepresenteerd. Het rapport richt zich op vakinhoudelijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, op de organisatie van de zorg, hoe die twee op elkaar ingrijpen en welke impact dat heeft op het werken in de sector.
Leefstijl

‘Als psychiater moet je óók naar de leefstijl van een patiënt kijken’

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een ontregelde stofwisseling samenhangt met psychiatrische aandoeningen. De psychiatrie moet veel meer aandacht geven aan leefstijl en somatiek, zodat we de gemeenschappelijke oorzaak kunnen aanpakken, vindt psychiater Mischa Selis.
Puinhoop

Kijktip | 2Doc: Puinhoop

Na twintig jaar het contact met zijn moeder met borderline tot een minimum beperkt te hebben, wordt filmmaker Allard Detiger gebeld door de politie. Het huis van zijn moeder is totaal verwaarloosd, buren klagen en professionele hulp is per direct nodig. Allard neemt een deel van de verantwoordelijkheid van de zorg voor zijn moeder op zich, maar raakt hierdoor steeds meer verstrikt in ruzies en trauma’s uit zijn jeugd.  
wachttijden

Tijdig afronden behandeling kan bijdragen aan verkorten wachtlijsten

De ggz staat onder grote druk en patiënten moeten steeds langer op behandeling wachten. Mogelijk kan eerder en/of beter afronden van behandelingen de druk op de ggz verlagen. Dat is een van de conclusie uit het Rapport Uitkomsten Online Panel Akwa GGZ – Afronden van een behandeling.
Moeheid

Gedragstherapie kan helpen bij aanhoudende moeheid na covid-19

Mensen met aanhoudende moeheid na een covid-19-infectie hebben baat bij cognitieve gedragstherapie. Na de behandeling zijn de meeste patiënten minder vermoeid en kunnen ze zich beter concentreren. Ook andere lichamelijke klachten nemen af. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC en het Radboudumc, samen met drie andere ziekenhuizen. 

Luistertip| Podcast De Hoofdpersonen

In 6 podcastafleveringen van De Hoofdpersonen kruip je in het hoofd van personen die lijden aan hersenaandoeningen zoals depressie, Alzheimer, ADD, migraine, OCD (dwang) en niet-aangeboren hersenletsel.

Eetstoornissen en e-health

Mensen met een eetstoornis hebben baat bij e-health, zo blijkt uit een onderzoek van promovendus en psycholoog Pieter Rohrbach, bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula.1 Aangezien een eetstoorni...

Landelijk netwerk voor betere euthanasiezorg in de psychiatrie

Elke psychiater in Nederland krijgt gemiddeld elk jaar van minstens één patiënt een verzoek voor euthanasie. Veel van hen vinden het lastig om hierover met hun patiënt te praten en het euthanasieverzoek te beoordelen. UMCG-psychiater Radboud Marijnissen wil dit veranderen en start daarom samen met collega’s een landelijk netwerk voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg.