Home actueel

actueel

Bijna de helft van alle Nederlanders voelt zich weleens eenzaam

Het kabinet investeert tot 2025 €40 miljoen extra in het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Met deze extra financiële middelen krijgen maatschappelijke initiatieven een impuls en worden gemeenten aangemoedigd om een lokale aanpak eenzaamheid te starten en langdurig voort te zetten. Ook investeert het kabinet in kennis. In samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt in de Nationale Wetenschapsagenda een onderzoeksprogramma Eenzaamheid opgezet om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt.

WHO en IAO roepen op tot nieuwe maatregelen om mentale gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken

Nieuwe wereldwijde WHO-richtlijnen inzake mentale gezondheid op het werk worden begeleid door praktische strategieën uiteengezet in een gezamenlijke nota van de WHO en IAO.

NIP en NVGzP fuseren op 1 oktober

Beroepsorganisaties Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) gaan fuseren. Afgelopen week namen beide ledenraden het definitieve besluit om per 1 oktober verder te gaan als één nieuwe, grotere beroepsvereniging.

Interview Caroline Braet: ‘Emotieregulatie zou altijd in het behandelpakket moeten zitten’

Tekst: Johan Faber Emotieregulatie is een relatief nieuwe behandelmethode in de ggz, maar wordt nog vaak ingezet zonder duidelijk therapieplan of protocol, en zonder wetenschappelijke onderbouwing. Caroline Braet, hoogleraar aan de Universiteit Gent, ontwikkelde daarom een trainingsprogramma voor emotieregulatie, specifiek gericht op kinderen en jongeren.

Reactie MIND op miljoenennota: Mentale gezondheid onder druk, maar weinig en versnipperde maatregelen

Dinsdagmiddag 20 september sprak Koning Willem-Alexander op Prinsjesdag de Troonrede en presenteerde het kabinet de Miljoenennota. Wat ons opvalt is dat aandacht voor mentale gezondheid grotendeels in de Troonrede ontbrak. Terwijl dit onderwerp de volle aandacht verdient van Kabinet, beleidsmakers bij de ministeries en van onze volksvertegenwoordigers. Juist nú.

Screening op LVB kan langdurige afhankelijkheid van ggz voorkomen

Uit promotieonderzoek van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater bij GGNet, blijkt dat screening ‘bij de voordeur’’ op licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) meerjarige afhankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan voorkomen.

Leefstijl ‘hot & happening’, ook in de GGZ

Het heeft een tijdje geduurd maar leefstijl, leefstijlgeneeskunde en preventie zijn tegenwoordig ook steeds meer in zwang in de geestelijke gezondheidszorg.

POH-GGZ mag niet meer als zzp’er werken

Nieuwe POH’s-GGZ (Praktijk Ondersteuner GGZ) in huisartsenpraktijken mogen van de Belastingdienst niet meer in een zzp-constructie werken. Bestaande opdrachtovereenkomsten kunnen blijven bestaan, maar de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) raadt praktijken aan vanaf nu een vast contract aan te bieden of een detacheringsbureau in de arm te nemen.

Psychiatrisch patiënten lijken kwetsbaar voor covid

De vrees dat psychiatrische patiënten eerder aan corona overlijden, blijkt volgens Trouw terecht. Onderzoekers uit Nijmegen en Utrecht analyseerden een speciaal register, met daarin 143 psychiatrische patiënten met Covid-19. Achttien van hen blijken inmiddels te zijn overleden.

Ggz-sector is ondanks winststijging nog niet uit gevarenzone

De grotere ggz-instellingen boekten in 2021 in totaal een winst van 234 miljoen euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Maar de cijfers worden nogal vertekend door eenmalige verkoop van vastgoed. De totale bedrijfslasten stegen flink. Het meeste geld gaat naar personeel, al dan niet in loondienst. De arbeidsproblematiek raakt de ggz hard. Over het geheel genomen zijn de resultaten in de ggz positief.