Home actueel Pagina 2

actueel

Webinar | Hoe blijf ik trouw aan mezelf?

Wat houdt jou bezig tijdens jouw opleiding en/of werk? Hoe blijf jij in alles wat op jouw pad komt, trouw aan jezelf? Op 12 januari gaan wij tijdens een gratis web-tv in op deze vraagstukken.  

Video | De auteurs over hun nieuwe boek Slaapstoornissen in de psychiatrie

Voor wie meer kennis wil opdoen van de wisselwerking tussen psychiatrische stoornissen en slaapstoornissen is er deze maand een nieuw handboek verschenen: Slaapstoornissen in de psychiatrie – Diagn...

45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen

8 December heeft de Tweede Kamer een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar te stellen. De opleidingspl...

Luistertip | ‘Interview je eigen ouders, zodat je jezelf beter leert kennen’

René Diekstra vindt dat de geschiedenis van je ouders bepalend is voor je levensloop.
Trauma

Nieuwe zorgstandaard Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen

1 december 2020 is de nieuwe zorgstandaard Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen ontwikkeld en gepubliceerd (Akwa GGZ). De zorgstandaard wijst je de weg als patiënt en als therapeut bij d...

Is toevoegen behandeling gericht op slaap effectief bij standaard behandeling?

P3NL, de belangenorganisatie voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen heeft recent een kennisagenda gelanceerd. Deze agenda helpt om vanuit wetenschappelijk onderzoek zo praktisch mogelijk en goed onderbouwd een behandeling te kunnen geven. Dit om de zorg voor álle cliënten te verbeteren en duidelijk te maken welke wetenschappelijke kennis daarvoor nodig is.

Spraakmakers | als je als patiënt een verkeerd psychiatrisch label krijgt

Mensen die een verkeerde psychiatrische diagnose krijgen komen daar maar moeilijk van af. Evaluaties van vastgestelde stoornissen schieten er vaak bij in en behandelaren laten zich leiden door het...

Interventiematrix geeft inzicht in aanbod Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat voor sommige vragen en problemen met betrekking tot opgroeien en opvoeden een ruime hoeveelheid interventies. Maar voor andere problemen weer niet of...

Verzoek aan Tweede Kamer om aantal opleidingsplaatsen gz-psychologen te verhogen

Een brede coalitie van organisaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer verzocht het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen voor 2021 incidenteel uit te breiden en de kloof tussen vraag e...