Home actueel Pagina 2

actueel

Genen niet belangrijk bij ernstig psychisch lijden

Onderzoek van Jim van Os, ggz-hoogleraar UMC Utrecht, laat zien dat ernstig psychisch lijden (depressie, autisme of schizofrenie) niet biologisch, door genetische varianten, wordt veroorzaakt, maar...

Inference Based Approach (IBA) ook effectief bij achterdocht?

IBA is effectief gebleken bij de behandeling van dwangklachten. Omdat IBA zich op realiteitstoetsing richt en dit ook iets is wat bij achterdocht niet goed verloopt, gaat onderzocht worden of IBA o...

Kijk online mee: live oratie Karin Slotema, bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen

Op 11 september vanaf 16.00 uur kun je de oratie van Karin Slotema, psychiater bij PsyQ en bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen namens de Pernassia Groep, live volgen via de livestream...

Factsheet Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of lvb

Nieuw verschenen in de GGZ Standaarden: factsheet Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lvb. 15 Procent van de Nederlanders is zwakbegaafd, met een IQ tussen de 70 en 85. Deze kwetsbare...

Nieuw verschenen | Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie

Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie - Persoonlijkheid, diagnostiek, psychotherapie en therapeutische relatie, geschreven door Adriaan Sprey, analyseert de wederzijdse invloed van persoon...

Nieuw verschenen – In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie

Nelleke Nicolai, psychoananalyticus, psychotherapeut en niet-praktiserend psychiater, schrijft in de inleiding van haar nieuwe boek dat er ook in de psychiatrie en psychotherapie een toenemende mat...

Het beloningssysteem in de hersenen werkt anders bij mensen met obesitas

Hoogleraar inwendige geneeskunde Mireille Serlie ontdekte dat overgewicht kan leiden tot veranderingen in de hersenen die zorgen voor een bijna onstilbaar hongergevoel. Mensen met overgewicht worden vaak als zwak gezien, het is hun eigen schuld. Maar steeds meer onderzoek wijst het tegendeel uit.

 

Angst

De rol van negatieve aandachtsbiases bij angstklachten

Een negatieve aandachtsbias is de neiging om selectief de aandacht op negatieve of bedreigende informatie te richten. Dit mechanisme speelt mogelijk een rol bij de ontwikkeling en instandhouding van verschillende angstklachten. Maar hoe meet je aandachtbiases en hoe kunnen ze verminderd worden? Mae Nuijs, promoveerde hierop 17 juni jl.  aan de UvA.

Trauma

Recensie | Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Auteurs: Martijn Stöfsel en Trudy Mooren Trauma en persoonlijkheidsproblematiek is al enige tijd geleden verschenen, maar werd toch besproken in het vakblad Kind en Adolescent Praktijk. Een recensi...