Home Nieuws

Nieuws

Aanraking blijkt goed voor geestelijke en lichamelijke gezondheid

Je herkent misschien het troostende gevoel als iemand je een knuffel geeft aan het einde van een stressvolle dag of over je schouder aait als je je down voelt. Maar de vraag blijft: kunnen aanrakingen écht helpen om je beter te voelen en maakt het uit van wie ze afkomstig zijn? Om deze vragen te […]
Foto: Ahmed Zayan

Worden mensen (te)optimistisch bij onzekerheid en angst?

‘Mensen zijn niet alleen maar waarheidszoekers’, stelt Joël van der Weele, hoogleraar Economische Psychologie aan de UvA. ‘Ook wat we als prettig en geruststellend ervaren beïnvloedt onze overtuigingen. Denk aan geloof in een hiernamaals of optimisme over gezondheidsresultaten.’ Samen met hoogleraar Neuroeconomics Jan Engelmann en een internationaal team zocht Van der Weele antwoord op de […]
depressie

Hoe kun je een volgende depressie voorkomen?

Om meteen maar de olifant in de kamer te benoemen: nee, depressie tegengaan is geen kwestie van hard genoeg je best doen. Of iemand depressief wordt, hangt af van allerlei factoren. Je genen bijvoorbeeld – bij sommige mensen zit het in de familie – en of je je jeugd zonder al te veel kleerscheuren bent […]

Kijktip | Verward, NPO3

In de zesdelige documentaireserie ‘Verward’ onderzoekt documentairemaker Jessica Villerius drie jaar lang wat er aan hulp beschikbaar is voor verwarde mensen en waar het eventueel spaak loopt. Dit soms met vreselijke incidenten tot gevolg, gepleegd door mensen die soms al een uitgebreide psychiatrische geschiedenis hebben. Van het kastje naar de muur Dit jaar is het tien jaar […]

Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit als sleutel tot nieuw levensperspectief

Een handreiking vol praktische tips geschreven vanuit cliënten, naasten, nabestaanden én professionals die reflecteren op hun eigen ervaring. Wat heeft hen geholpen en wat had hun situatie kunnen verbeteren? De inhoud van het document is daarnaast gebaseerd op bestaande kennisbronnen zoals de zorgstandaarden Naasten en Suïcidaal gedrag van Akwa GGZ. De handreiking geeft professionals houvast voor het constructief […]

Tien keer zoveel suïcidale gedachten onder mensen met autisme

Van deze 80 procent heeft 38,7 procent een plan gemaakt en deed 15 procent daadwerkelijk een poging tot zelfdoding. Mensen met autisme zijn extra kwetsbaar voor gedachten aan zelfdoding door onder meer zwartwitdenken, zich onbegrepen voelen, prikkelgevoeligheid en een vaak late of verkeerde diagnose. Hoe meer autistische kenmerken iemand heeft, hoe groter de kans op […]

Grip krijgen op suïcidaliteit

Misschien wel het meest opvallende aan het klinisch onderzoek naar suïcide is dat er zo weinig klinisch onderzoek naar de verschillende vormen van suïcide is gedaan. Zo is er een beroemde studie van de Franse socioloog Émile Durkheim (die nog steeds wordt gebruikt), daterend van eind negentiende eeuw. Maar in de moderne tijd is suïcide […]
ervaringskennis

Door verkennend gesprek gaan minder mensen naar ggz, maar dit consult wordt niet betaald

Ggz-instellingen als GGz Breburg die hier voortvarend mee zijn gestart, dreigen er alweer mee te stoppen. ‘Dit is een belangrijk wapen in het verminderen van de wachttijden en past bij de doelstellingen van het integraal zorgakkoord. Daarom roepen we de minister op dit snel te gaan regelen.’ Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: ‘GGz […]

Maryke Geerdink: “Met het ‘narratief interview’ kunnen we mensen met suïcidale gedachten veel effectiever helpen”

Op zichzelf is de gedachte achter risico-taxatie volkomen rationeel. Je maakt algemene inschattingen op basis van statistieken en wetenschappelijke inzichten, en die kennis vertaal je naar concrete gevallen. In dat opzicht kun je een hulpverlener in de ggz die veel met suïcidale mensen te maken heeft prima vergelijken met bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij. Hoe hoger iemand […]
ggz

NIP herziet Beroepscode voor psychologen

De Beroepscode uit 2015 is herzien, deze nieuwe Beroepscode 2024 treedt in werking per 1 april 2024. Het NIP vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van hoge kwaliteit is. Daarom is de Beroepscode voor psychologen opgesteld. Deze beschrijft aan welke ethische uitgangspunten en richtlijnen psychologen zich houden bij de uitoefening van hun vak. […]
Abonneren