Home Nieuws

Nieuws

Rumineren

Rumineren en borderline persoonlijkheidsstoornis

De onderzoekers Richman e.a. keken in een meta-analyse naar de meest voorkomende vorm van rumineren onder mensen met een BPS.1 Ook keken zij naar waar dit rumineren op symptoomniveau het sterkst mee samenhangt en naar eventuele modererende variabelen (o.a. comorbiditeit en demografische variabelen). Correlatie tussen BPS en rumineren In de studie, met in totaal 28165 […]

Kijktip | ‘GGZ in Nood’, 5 februari NPO2

Er gaan steeds meer stemmen op dat de GGZ flink op de schop moet. Er is een lange wachtlijst en de behoefte aan psychische hulp in Nederland neemt alleen maar toe. Een op de vijf Nederlanders komt mentaal ooit in de knel. Als je eenmaal aan de beurt bent, moet je een classificatie krijgen die […]
Burn-out

Onderzoek toont aan dat het aantal burn-outs opnieuw toeneemt

Dr. Anne Lepetit, medisch directeur bij Cigna Europe benoemt de vijf belangrijkste symptomen van een burn-out onder medewerkers, waar werkgevers op kunnen letten: 1. Terneergeslagen voelen: het gevoel dat je te veel werkzaamheden op je bord hebt 2. Hulpeloos voelen: regelmatig een gevoel voor richting verliezen 3. Twijfelen aan jezelf: een gebrek aan vertrouwen in […]
GGZ tarieven

NZa gaat ggz-tarieven in 2024 en 2026 aanpassen

In 2022 is in de ggz een nieuwe bekostiging in gevoerd, het zorgprestatiemodel. Door de invoering van het zpm leiden ggz-aanbieders gemiddeld 5,9 procent omzetverlies. Dit komt mede doordat de NZa-tarieven zijn gebaseerd op gegevens uit 2017. In de jaren daarna is er weliswaar geïndexeerd, maar door de invoering van het zpm is een nieuw […]
hersenaandoening

Aantal Nederlanders met een hersenaandoening blijft stijgen

Uit de toekomstverkenning voor 2040 met betrekking tot hersenaandoeningen die het RIVM in 2018 heeft gepubliceerd, kwam een zorgelijke trend naar voren. In het jaar 2040 verwacht het RIVM dat ruim 1 miljoen Nederlanders lijden aan (de gevolgen van) een beroerte, parkinson of dementie. Een zorgelijk toekomstbeeld  Afgaand op het werkelijk aantal meldingen van deze […]

Ruim de helft van de ggz-aanbieders heeft nog geen contract met zorgverzekeraar

De Nederlandse ggz deed navraag bij de 27 grootste ggz-instellingen, die samen zo’n driekwart van de verzekerde geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigen. Bij deze instellingen worden allerlei vormen van zorg geboden: van gesprekken voor mensen met een depressie tot gespecialiseerde zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Moeizame gesprekken De grote instellingen hebben op dit moment gemiddeld 40 procent van de contracten met […]

Genetische overeenkomsten tussen twaalf psychiatrische stoornissen onderzocht

De resultaten van het onderzoek, die werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Genetics, tonen aan dat een meta-analyse van een groot aantal verschillende kenmerken niet per se iets zegt over individuele kenmerken. Dit komt doordat kenmerken met een groter statistisch gewicht of een specifieke genetische opbouw een buitenproportionele invloed hebben op de uitkomst van dit […]
luisterlijn

Nieuwe vrijwilligers bij de Luisterlijn hard nodig

Er is een grote vraag naar een luisterend oor en vrijwilligers bij de Luisterlijn hebben hun handen vol. In 2022 ontving de Luisterlijn 611.658 oproepen. Om alle oproepen te kunnen beantwoorden, is de Luisterlijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “Vorig jaar ontvingen we een recordaantal oproepen. We merken dat steeds meer mensen contact zoeken, […]
Uit de schaduw

Kijktip | Uit de schaduw

Samen uit de schaduw is het vervolg op onze eerdere documentaire Uit de schaduw. In het eerste deel vertelde Cinetree-founder Hanna Verboom voor het eerst openlijk over haar psychische variatie. In het vervolg gaat ze samen met haar broertje Juda op zoek naar antwoorden. Mensen hebben mensen nodig Waarom worstelen zoveel Nederlanders met hun mentale gezondheid? En […]
psychosociale interventies

Inzet lokale bevolking kan psychische problemen wereldwijd verminderen

Onderzoek van zowel Amsterdam UMC als Harvard University biedt een blauwdruk voor behandeling van psychiatrische stoornissen – in alle landen, ongeacht het inkomensniveau. “Deze behandeling is gebaseerd op het mobiliseren van de lokale gemeenschap,” aldus Claudi Bockting, hoogleraar Klinische psychologie in de psychiatrie aan Amsterdam UMC en mededirecteur van het Centre for Urban Mental Health. Geld over de balk Afgelopen […]