Home Nieuws

Nieuws

Interview Caroline Braet: ‘Emotieregulatie zou altijd in het behandelpakket moeten zitten’

Het is niet dat er in de ggz nooit aandacht is geweest voor het ‘omgaan met emoties’ – zoals je emotieregulatie ook gewoon kunt noemen Maar de nadruk van de behandeling lag traditioneel vaak op de specifieke kenmerken van een stoornis. De gedragstherapie die opkwam in de eerste helft van de twintigste eeuw, gaf geen […]

Reactie MIND op miljoenennota: Mentale gezondheid onder druk, maar weinig en versnipperde maatregelen

De druk op mensen en de maatschappij is hoog. Er zijn vele zorgen en spanningen vanwege crises die mensen persoonlijk raken. Hoge kosten, schulden en onzekerheden leiden tot stress. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat klachten niet verder oplopen en mensen op tijd passende zorg krijgen. En dat mentale gezondheid in de verschillende departementale […]

Screening op LVB kan langdurige afhankelijkheid van ggz voorkomen

Door de behandeling beter te laten aansluiten op de verstandelijke en sociaal-emotionele mogelijkheden van de patiënt, heeft een behandeling meer kans van slagen. Jeanet promoveert op 20 september 2022 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met haar proefschrift ‘A blind spot, Screening op licht verstandelijke beperkingen en zwakbegaafdheid bij psychiatrische patiënten in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg […]

Leefstijl ‘hot & happening’, ook in de GGZ

Onder het mom van ‘het is beter voorkomen dan genezen’ stelde de overheid in 2018 al het Nationaal Preventie-akkoord op. Hierin staan afspraken met meer dan 70 maatschappelijke organisaties om Nederlanders, volwassen en kinderen, gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Elk jaar gaan er zo’n 35.000 mensen dood aan […]

POH-GGZ mag niet meer als zzp’er werken

De verandering geldt mogelijk ook voor andere functies binnen de huisartsenpraktijk, zo waarschuwt LHV, behalve voor waarnemend artsen. In de meeste gevallen is er sprake van een gezagsrelatie en dat ziet de Belastingdienst als een verkapt dienstverband. Instructies Voorwaarde voor zelfstandig werken is dat de BIG-geregistreerde POH-GGZ zelf eindverantwoordelijk is en geen aanwijzingen of instructies […]

Psychiatrisch patiënten lijken kwetsbaar voor covid

Dat is 12 procent, terwijl het gemiddelde percentage coronapatiënten dat overlijdt in 2020 door het RIVM op 1 tot 6 procent werd geschat. “We hadden verwacht dat het sterftecijfer hoger zou zijn dan gemiddeld”, zegt psychiater Daphne Everaerd, verbonden aan het Radboudumc, “maar niet twee keer zo hoog.” Het merendeel van de psychiatrische patiënten woonde […]

Ggz-sector is ondanks winststijging nog niet uit gevarenzone

Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2021 uit de ggz-sector, die Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs deden. Zij onderzochten 269 grotere instellingen, met een omzet van een miljoen of hoger. Hun rapport verscheen 15 september. Al met al stellen auteurs Lorenzo Lippolis en Mike Lankhorst dat de sector het tweede coronacrisisjaar […]

Schermtijd en gedragsproblemen bij kinderen

Er is tot op heden geen consensus – wel veel debat – over de samenhang tussen schermtijd (televisie, video games e.a.) en de mentale gezondheid van kinderen. Hierbij zijn suggesties gedaan dat schermtijd invloed heeft op slaap en fysieke activiteiten, evenals op sociale uitwisseling, leermogelijkheden, aandacht en agressie. Echter, kwam er geen eenduidig bewijs uit […]

MIND ondertekent het Integraal Zorgakkoord niet

In het akkoord staan goede maatregelen, maar een aantal afspraken zet het recht van patiënten en burgers onder druk. Zo wordt de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten. Ook is de financiering van de inzet van ervaringsdeskundigen onvoldoende geregeld en is […]

Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag

Walk into the light  Op maandagochtend 5 september kun je de week beginnen op diverse plekken in Nederland met een wandeling naar de zonsopkomst. Deze ‘Walks into the light’  worden georganiseerd door onder meer het Suïcide-preventiecentrum. Roadtrip Suïcidepreventie Van maandag 5 september t/m vrijdag 9 september gaan vertegenwoordigers van 113 Zelfmoordpreventie het land in om de suïcidepreventieprojecten […]