Home Nieuws uit de wetenschap

Nieuws uit de wetenschap

Genetische overeenkomsten tussen twaalf psychiatrische stoornissen onderzocht

Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben samen met collega’s van de afdeling Complex Trait Genetics aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Amerikaanse Million Veteran Program de genetische overeenkomsten tussen twaalf verschillende psychiatrische stoornissen onder de loep genomen.
psychosociale interventies

Inzet lokale bevolking kan psychische problemen wereldwijd verminderen

78% van de zelfmoorden vindt plaats in landen met een laag- of middeninkomen. Wereldwijd leeft naar schatting 1 op de 8 mensen met een psychiatrische stoornis, dat zijn 970 miljoen mensen. Claudi Bockting, hoogleraar Klinische psychologie in de psychiatrie ziet deze cijfers alleen maar stijgen. Er zijn echter behandelingen die het tij kunnen keren. De inzet van de lokale bevolking is daarbij essentieel.
persoonlijkheid

Onderzoek naar de relatie tussen taal en persoonlijkheid

Iemand die veel spreekt, heeft meer kans om hoog te zijn op extraversie, en iemand die veel schrijft heeft, evenals iemand die lange woorden gebruikt, meer kans om hoger te zijn op openheid voor ervaringen – wat op zijn beurt gerelateerd is aan hogere intelligentie. Bovendien heeft iemand die vloekt en negatieve emoties gebruikt (bijv. gekwetst, lelijk, haat, dood) meer kans om onvriendelijk en minder consciëntieus te zijn.
leefstijl

Leefstijl in beeld gebracht met factsheet

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben een gemiddeld tien tot twintig jaar kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Bij een diagnose van schizofrenie of bipolaire stoornis ligt de levensverwachting zelfs ongeveer vijftien tot twintig jaar lager ten opzichte van de algemene bevolking. De sterftekloof tussen mensen met ernstige psychische aandoeningen en de algemene bevolking is in de loop der tijd groter geworden.  
emoties

Waarom je emoties serieus moet nemen

Tekst: Johan Faber De opkomst van emotieregulatie gaat hand in hand met hernieuwde aandacht voor het onderwerp ‘emotie’ binnen de geestelijke gezondheidszorg. Matthias Berking ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd model waarmee therapeuten hun patiënten kunnen trainen in het omgaan met emoties. “Het biedt patiënten een bredere set vaardigheden.”

Kijktip | Wat doen geldzorgen met je brein?

Als je geldzorgen hebt, dan ga je beter nadenken over je uitgaven, toch? Gedragswetenschapper Mirre Stallen (Universiteit Leiden en Hogeschool van Amsterdam) vertelt je in dit filmpje waarom dat niet altijd het geval is. Geldstress heeft namelijk effect op je hersenen. Hierdoor kun je moeilijker nadenken over de lange termijn: je zal dus niet zo snel geld opzij zetten voor onverwachte uitgaven, zoals een kapotte koelkast. Tegelijkertijd ben je als je geldzorgen hebt juist gevoeliger voor het kopen van dingen waar je nú blij van wordt, zoals een nieuwe jas. Maar hoe los je die geldproblemen dan weer op? Dat hoor je ook in deze video, bekijk ‘m hier!
geldstress

14 wetenschappers over een gezondere samenleving ‘Pak schulden aan met zorggeld’

De samenleving gezonder maken en de gezondheidskloof dichten: dat lukt nooit door alleen maar mensen aan te moedigen gezonder te gaan leven. Er is een integrale aanpak nodig die het medische, het sociale, het technologische en het fysieke domein met elkaar verbindt. Het startpunt: samen met de doelgroepen hun knelpunten in kaart brengen en bedenken welke oplossingen passen bij hun leven en leefomgeving.  

Interview Caroline Braet: ‘Emotieregulatie zou altijd in het behandelpakket moeten zitten’

Tekst: Johan Faber Emotieregulatie is een relatief nieuwe behandelmethode in de ggz, maar wordt nog vaak ingezet zonder duidelijk therapieplan of protocol, en zonder wetenschappelijke onderbouwing. Caroline Braet, hoogleraar aan de Universiteit Gent, ontwikkelde daarom een trainingsprogramma voor emotieregulatie, specifiek gericht op kinderen en jongeren.

Hersenstimulatie thuis, leidt tot ‘duidelijke verbetering’ bij volwassenen met ADHD

Hersenstimulatie in de vorm van transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS) met een thuisapparaat kan helpen de aandacht te verbeteren bij volwassenen met ADHD, zo laat een nieuw onderzoek zien.

UMCG onderzoekt ‘drankje’ als alternatief elektroshocktherapie

Vijf Nederlandse ziekenhuizen en ggz-instellingen gaan onder leiding van het UMCG onderzoeken of het middel esketamine een alternatief kan bieden voor elektroconvulsieve therapie (ECT) als laatste redmiddel bij ernstige depressie.