Home Nieuws uit de wetenschap

Nieuws uit de wetenschap

Aanraking blijkt goed voor geestelijke en lichamelijke gezondheid

Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben door middel van een grootschalige analyse de manieren blootgelegd waarop vrijwillige aanraking iemands fysieke en mentale welzijn kan bevorderen.
depressie

Hoe kun je een volgende depressie voorkomen?

Wie eenmaal depressief is geweest, loopt meer kans om dat nog eens mee te maken. Toch is daar bij de behandeling van depressieve klachten vaak weinig aandacht voor. Marie-José van Tol , hoogleraar ‘stemming en cognitie’, onderzoekt wat mensen met een gevoeligheid voor depressie zelf kunnen doen om herhaling te voorkomen.
Autisme spectrum stoornis (ASS)

Tien keer zoveel suïcidale gedachten onder mensen met autisme

Suïcidaliteit komt onder mensen met autisme tien keer zoveel voor als onder de algemene bevolking. Uit recent onderzoek blijkt dat 80 procent van de 1164 ondervraagden uit het Nederlands Autisme Register (NAR) last van suïcidale gedachten heeft (gehad). In de algehele Nederlandse bevolking is dat slechts rond de acht procent.
Suïcidepreventie

Grip krijgen op suïcidaliteit

Tekst: Johan Faber Suïcidaliteit blijft ook voor ggz-professionals vaak een black box. Psychiater Remco de Winter ontwikkelde een werkbare classificatie, die kan helpen bij de behandeling van suïcidale patiënten. ‘Je komt pas vooruit als je onderscheid kunt maken tussen verschillende varianten.’

Maryke Geerdink: “Met het ‘narratief interview’ kunnen we mensen met suïcidale gedachten veel effectiever helpen”

Tekst: Johan Faber De traditionele risicotaxatie is ontoereikend om suïcidaliteit goed te begrijpen en te behandelen, zegt klinisch psycholoog Maryke Geerdink. Met het ‘narratief interview’ kunnen we mensen met suïcidale gedachten veel effectiever helpen. ‘Je laat zien dat je ze niet loslaat.’
Wachtkamer

Psychotherapeuten vrezen langere wachtlijsten door nieuwe beroepenstructuur

De beoogde nieuwe beroepenstructuur voor psychologen leidt tot langere wachtlijsten en een verarming van de kwaliteit van zorg en de eigen ambacht. Dat vrezen circa 300 psychotherapeuten van de actiegroep Red de Psychotherapeut.  
psychose

Kan een taalmodel de terugkeer van een psychose voorspellen?

Bijna 22 miljoen mensen in Europa hebben psychoses. De eerste psychose vindt vaak plaats in de vroege volwassenheid. Mensen met een psychose hebben vaak terugvallen, maar je weet nooit wanneer. Omdat de kans op terugkeer groot is, krijgen deze mensen vaak maanden tot jaren antipsychotica voorgeschreven. Veel patiënten zijn echter niet meer bereid om langdurig medicijnen te gebruiken en zouden liever behandeld willen worden als de verschijnselen terug lijken te komen. Een van de kenmerken van mensen met een psychose is een bepaalde manier van praten. Zo spreken ze langzamer, pauzeren ze meer en hebben ze een vlakkere intonatie. Is taal dus een goede voorspeller van een terugval?

‘ZPM zorgt voor een constant hoge mentale belasting van behandelaren’

Het is overal in de zorg dweilen met de kraan open, maar in de geestelijke gezondheidszorg loopt er wel heel veel mis. Niet alleen de wachtlijsten zijn een groot probleem, ook de werkdruk is groter dan in welke sector in de zorg dan ook. Dit blijkt uit de Monitor Gezond Werken die de Stichting IZZ in samenwerking met de universiteiten Leiden en Utrecht elk jaar uitvoert. Wij vroegen Jan-Luuk de Groot, programmamanager bij Stichting IZZ, en Irene van der Fels, onderzoeker ‘Gezond werken’ in de Zorg bij IZZ waar zij zich het meeste zorgen over maken en wat zij als mogelijke oplossingen zien.
ggz

Druk op GGZ neemt steeds verder toe in alle leeftijdsgroepen

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland staat onder toenemende druk door een aanzienlijke stijging van psychische aandoeningen. Jongeren ervaren steeds meer stress en prestatiedruk. Ouderen voelen zich eenzaam en steeds meer volwassenen hebben last van angst en depressie. Recente gegevens van het langlopende NEMESIS onderzoek van het Trimbos-instituut tonen aan dat het aantal volwassenen met psychische aandoeningen aanzienlijk is gestegen. Dit resulteert natuurlijk in een groeiende belasting voor de GGZ.
politiek

‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ de ggz

In de wekelijkse rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ van de LHV wordt een onderwerp uitgelicht dat aandacht behoeft in de politiek omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. In dit artikel is dat de ggz.
Abonneren