Home Nieuws

Nieuws

Nieuws uit de wetenschap

Wil jij ook succesvol ouder worden? | Is EMDR breed toepasbaar? | De risico's van antidepressiva

gesignaleerd

Nieuwe website zorg en dwang | Gebruik de therapeutische relatie | Tweehonderd jaar ggz | Eenzaam op de PlayStation

Nieuws door Marieke Hesseling & Ilse Wielaard

Acute psychologische hulp bij kanker | Medische missers bij cognitieve stoornissen | 'Booster-sessies' bij depressie

Nieuws uit de wetenschap

Schematherapie voor chronische depressie | Depressie op latere leeftijd is beïnvloedbaar | De Ramadan

gesignaleerd

Helpt oxytine bij anorexia nervosa | Dertien jaar overleven in de psychiatrie | Sputterende eerstelijnspsycholoog in Vlaanderen | Revisie handboek Psychose

Marieke Hesseling & Ilse Wielaard

De zogeheten taalontwikkelingsstoornis (TOS) lijkt weinig bekend, maar komt bij ongeveer 5% van de kinderen voor. En afgaande op de statistieken zou deze ook bij veel volwassenen nog een rol kunnen spelen. TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis, waarbij het vermogen om taal te leren en de taalverwerking in de hersenen moeilijk verlopen.

Nieuws uit de wetenschap

Negatieve jeugdervaringen, zoals verwaarlozing en mishandeling, kunnen ernstige en langdurige consequenties hebben. Volwassenen met een of meerdere jeugdtrauma’s ontwikkelen bijvoorbeeld vaker een depressie. Meestal ontstaat de depressie al op jongvolwassen leeftijd, maar sommige mensen krijgen hun eerste depressie pas op latere leeftijd. Jeugdtrauma vergroot dus ook bij ouderen de kans op een depressie.

Nieuws uit de wetenschap

Al ongeveer twintig jaar bestaan er vijf bekende misvattingen over depressie op latere leeftijd. Onlangs verscheen er een update waarvoor de onderzoekers keken naar de recente literatuur.1 Wat blijkt:

Nieuws uit de wetenschap

Volgens het woordenboek is de∙fai∙tis∙me (het; o) (van het Franse woord défaite, nederlaag) de neiging om in een gewapend conflict de strijd op te geven omdat de nederlaag als onvermijdelijk wordt beschouwd. Het is een heftige uitspraak, maar volgens Kees Lemkens is dat wel degelijk wat er aan de hand is in de ggz.

Nieuws uit de wetenschap

Al decennialang discussiëren onderzoekers over het belang van de therapeutische alliantie. Sommigen geloven dat dit het belangrijkste element uit de therapie is, terwijl anderen vooral geloven in werkzame interventies.