Nieuws uit de wetenschap

tegenslagen

Door het leven getekend; tegenslagen veranderen onze hersenen permanent

Neurowetenschappers van het Radboudumc tonen aan dat de tegenslagen die je meemaakt het functioneren van je hersenen blijvend veranderen. Een afwijkende reactie van de hersenen op tegenslagen houdt bovendien verband met angstklachten. Dat heeft mogelijk voorspellende waarde voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen.  
Hersenen

Nieuwe analyse van hersenen geeft beter inzicht in psychische aandoeningen

Mensen met aandoeningen zoals depressie, autisme of schizofrenie blijken zeer uiteenlopende veranderingen in de hersenen te hebben, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en Monash University. Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience, bracht die veranderingen in kaart bij bijna 1300 mensen gediagnosticeerd met zes verschillende soorten psychische aandoeningen. Deze nieuwe benadering kan uiteindelijk leiden tot een meer specifieke behandeling van patiënten.
schizofrenie

Hoe ontwikkelen symptomen bij een psychosespectrumstoornis zich over tijd?

Onlangs heeft Kenniscentrum Phrenos, in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC en UMCG, een meta-analyse gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research over het beloop van symptomen bij mensen met een psychosespectrumstoornis, ook wel schizofreniespectrumstoornis genoemd, in verschillende fasen van hun aandoening.

Interview Luk Gijs & Annelijn Wensing-Kruger: ‘Gz-psychologen zijn goed toegerust voor transgenderzorg’

Transgenderzorg zal steeds vaker gaan plaatsvinden in regionale netwerken van ziekenhuizen en ggz-instellingen. Dat voorspellen Luk Gijs, emeritus hoogleraar Seksuologie (KU Leuven) en Annelijn Wensing-Kruger, voorzitter van het Amsterdamse Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (Amsterdam UMC).
psychedelica

Psychedelica in therapie, wat weten we?

De afgelopen jaren is er vanuit de wetenschap en media nieuwe belangstelling en aandacht voor het toepassen van psychedelica als hulpmiddel bij psychische aandoeningen. Het Trimbos-instituut heeft een factsheet gemaakt waarin is samengevat wat de huidige wetenschappelijke kennis hierover is.

Resultaten traumabehandeling bij anorexia nervosa patiënten met ernstig ondergewicht hoopvol

Innovatief promotieonderzoek van Marieke ten Napel-Schutz, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGNet Amarum, geeft een hoopvol beeld van behandeling van traumaklachten bij eetstoornispatiënten (anorexia nervosa) tijdens een fase van ondergewicht. Marieke onderzocht in verschillende studies de effectiviteit van experientiële technieken en ze bestudeerde de ervaringen van patiënten en hun therapeuten met deze technieken.
drugverslaving

In de verslavingszorg is meer aandacht nodig voor herstelondersteunende zorg

Volgens onderzoeker Thomas Martinelli (onderzoeksinstituut IVO) kom je een drugsverslaving niet te boven met een aan- of uitknop, maar is het een langdurig en complex proces. Mensen met een drugsverslaving kunnen echter door de juiste begeleiding wel degelijk positieve veranderingen in verschillende levensdomeinen bereiken en daarbij groeien op persoonlijk, sociaal én maatschappelijk gebied. Het onderzoek maakt deel uit van het door ZonMw gecoördineerde ERANID-programma (European Research Area Network on Illicit Drugs). Conclusie: In de verslavingszorg is meer aandacht nodig voor zorg die dat proces kan ondersteunen.
Kees Korrelboom

Kees Korrelboom: ‘COMET is breder dan alleen het onderwerp zelfbeeld.’

Deze maand komt de vernieuwde versie uit van het veelgebruikte behandelprotocol COMET voor negatief zelfbeeld. Bedenker en schrijver van het protocol is emeritus prof. dr. Kees Korrelboom, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Inmiddels is Kees parttime-gepensioneerd maar spreekt hij nog steeds gepassioneerd over zijn methode COMET.
AI

AI in de psychiatrie: waar staan we eigenlijk?

AI, het zijn maar twee letters, maar artificial intelligence speelt wel een steeds grotere en belangrijkere rol in ons dagelijkse leven. Ook in de wereld van de psychologie en psychiatrie doet AI al een tijdje haar intrede. En net als bij andere toepassingen, is de hamvraag: Welke kansen en welke uitdagingen brengt AI in ons werkveld met zich mee?

Relatie tussen darmbacteriën en depressieve gevoelens gevonden

Uit nieuw onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen bepaalde bacteriën in je darmen en het hebben van depressieve gevoelens. Vervolgonderzoek is nodig om te kijken of je depressief wordt van die darmbacteriën, of dat de bacteriën in je lichaam komen doordat je depressieve gevoelens hebt. In Studio Erasmus vertellen Robert Kraaij en André Uitterlinden (Erasmus MC) over hun grootschalige studie.
Abonneren