Home Magazine

Magazine

Rechten & plichten | Zelfstandigen, let op!

Het aantal mensen dat als zzp'er werkt is sterk toegenomen, ook in de ggz. Vanaf 2025 wil het kabinet gaan handhaven op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), maar is dat altijd even wenselijk?

Column | De zorg in de knoop

Toen ik ruim dertig jaar geleden als psycholoog begon, zag ik zeven patiënten op een dag, momenteel zijn dat er vijf. Dat is een forse afname, hoe komt dat?

Rechten & plichten | Verplichte gegevensverstrekking aan NZa

Het is de bedoeling dat de bekostiging van de ggz steeds beter wordt. Om dat te bereiken, wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgvraagtyperingsinformatie van zorgaanbieders gebruiken.

Opinie | Internationale uitwisseling

Binnen het kader van een internationale uitwisseling vertrok een groep opleidelingen en praktijkopleiders van de KP-opleiding afgelopen najaar samen naar Portugal, voor een werkbezoek aan de Portugese ggz, mede opgezet door de Câmara do Comércio Portugal Holanda. Het uitwisselen van kennis en (werk)ervaring verruimde de blik van de jonge professionals en inspireerde tot innovatie.
Willemijn Scholten

Redactioneel | Lievelingsgerecht

Na 16 jaar neem ik afscheid als hoofdredacteur. GZ-psychologie was voor mij al die tijd als een lievelingsgerecht: met mooie ingrediënten, een fraaie presentatie, uitgebalanceerd qua smaak, maar ook pittig waar nodig en je krijgt er al zin in als je er aan denkt.
Gekkigheid in de beroepsopleidingen

Column | Zorgstandaarden: opinion-based of evidence based?

Begin 2000 verschenen de eerste Multidisciplinaire Richtlijnen (MDR's) voor de ggz, waarin effectieve biologische en psychologische interventies werden beschreven.

Hoe behandel je autisme?

Autismespectrumstoornis is een chronische aandoening waarbij vooral begeleiding passend is. Toch zijn er ook mogelijkheden voor een behandeling, wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Column | De ziekelijke zijde van ziektewinst

Heeft u ooit thuis gezeten met een dijk van een burn-out in een wervelstorm van paniekaanvallen? Heeft u toen gedacht: 'ik hoop dat dit een blijvertje is, zodat ik nooit meer terug hoef te gaan naar die rotbaas van mij?'
Trauma

Hoe een complexe traumatheorie een sterk verhaal bleek

De polyvagaal-theorie is een tot de verbeelding sprekende theorie over hoe ons autonome zenuwstelsel reageert op ingrijpende gebeurtenissen. Steeds meer behandelaars behandelen hun patiënten met polyvagale technieken, terwijl recent onderzoek laat zien dat de basale assumpties van de theorie niet kloppen.
Willemijn Scholten

Redactioneel | Bij twijfel altijd doen!

Oneindig verdrietig blijven en geen enkel doel meer in het leven zien, of juist alles vermijden wat doet denken aan de overledene, om maar te voorkomen dat het verdriet gevoeld wordt. Dit zijn moge...