Home Magazine

Magazine

Rechten & plichten | Vergoeding van ggz-consultaties

Als het aan de minister van langdurige zorg ligt gaan zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2024 consultaties van ggz-professionals ten behoeve van het sociaal domein vergoeden. Voorzichtigheid is geboden.

Boeken etc.

Seksueel gezond | De beschrijvende diagnose en DSM-classificatie | COMET voor negatief zelfbeeld
Kees Korrelboom

Koffie

Aan het begin van iedere werkdag en kort na elke lunchpauze, stond er een rij wachtenden voor de koffieautomaat van de ggz-instelling waar ik werkte.
Annemarie de Leng

Veranderen voor verbetering

Veel mensen hebben een hekel aan veranderingen. Ze vinden het lastig om zich aan te passen en vrezen dat ze erop achteruit zullen gaan; niet altijd ten onrechte, want verandering is regelmatig een synoniem voor verschraling, zeker binnen de ggz.
stoelen in wachtkamer

‘Mijn cliënt had nog nooit zijn emoties gedeeld’

Mijn ene cliënt was die man van begin veertig, die al vanaf jonge leeftijd dagelijks blowde en die daarnaast nog voor zijn twintigste zeer regelmatig cocaïne snoof.
Maartje Schoorl

Een roedel katten

Psychologen zijn net katten, heb ik eens horen zeggen. Ze draaien om elkaar heen en halen naar elkaar uit, en ze blijven individualistisch. Psychiaters zouden dan meer als honden zijn; even tegen elkaar blaffen om duidelijk te maken wie er de baas is, en dan lekker samen rondrennen in een roedel

Nieuws

Kennisdossier mentale gezondheid jeugd | Verhoogd risico op kanker? | OCS behandelen met ACT? | EPA-patiënten vaker screenen op somatiek

Rechten & plichten | Oog voor uitvoeringswerkelijkheid

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Door het veld opgestelde richtlijnen zijn daarbij belangrijk, maar niet allesbepalend, zo heeft een rechter recent geoordeeld.
hersenen podcast

Recensies

Boek Stop de piekertrein | Podcast Gekke Genen | Film Tengo sueños eléctricos
Jong persoon met vuurwapen in de hand

Beschrijvende diagnostiek van het geweten

Het nieuwe instrument Beschrijvende diagnostiek van het geweten helpt gedragswetenschappers om een gewetensprofiel van cliënten op te stellen. Om de gewetensfunctie te kunnen benaderen, moet inzicht worden verkregen in drie domeinen: empathie, zelfbewuste emoties en morele ontwikkeling.