Home Magazine

Magazine

Column | Slachtofferhulp

Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?

Column | Geven en nemen

Zelf kan ik de titel van het boek van Rutger Bregman, 'De meeste mensen deugen', nog maar slecht verdragen.
Leefstijlpsychiatrie

Opinie | Focus op leefstijl

Behandelaren zien zich regelmatig geconfronteerd met een ongezonde leefstijl van patiënten. Vaak gaan ze eraan voorbij dat het heel belangrijk is om hierin zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschil te maken, moeten we in de spiegel kijken.

Tjalling

Wie herinnert zich nog de aflevering 'Geboren in een verkeerd lichaam', uit de alom bejubelde quasi-realistische documentaireserie '30 minuten' van Arjan Ederveen, waarin hij boer Tjalling speelt d...

Rechten & plichten

Grondrechten in het tuchtrecht | Een spiekbriefje voor tijdens het contracteren

Opinie | Zingeving en psychische hulpverlening

Veel cliënten willen graag dat spiritualiteit en zingeving ook in de behandeling aan bod komen. Welke kansen biedt dit en waar liggen de grenzen?

Column | Believe me, it’s true

Het nieuwe millennium was nog jong. Men wilde weten hoe effectief behandelingen in de reguliere behandelpraktijk daadwerkelijk waren.

Rechten & Plichten

Voor het hekje bij de tuchtrechter | Verklaringen vragen om zorgvuldigheid

Boeken etc.

Handboek psychiatrie in de laatste levensfase | Het lichaam en psychisch functioneren | Handboek voor gz-psychologen | Verslagleggen in de ggz

Column | Motief

We ontvingen een boze brief van de bibliotheek van de school van onze zestienjarige jongste. Hij was te laat met het retourneren van zijn geleende boek.