Rechten en plichten

Mag de patiënt een sessie opnemen?

Er is de laatste tijd veel te doen over het opnemen van gesprekken door patiënten. In 2016 liet de toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers zelfs aan de Tweede Kamer weten dat ze het verstandig zou vinden als patiënten gesprekken met hun artsen opnemen.

Bent u voorbereid op de Algemene Verordering Gegevensbescherming?

Vanaf 25 mei 2018 krijgen zorgaanbieders er veel verplichtingen bij, om de privacy- en gegevensbescherming te bevorderen. Nieuw is bijvoorbeeld dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgaanbieders verplicht om een boekhouding bij te houden, om aan te kunnen tonen dat hun privacyhuishouding op orde is.

Rechten en Plichten

In deze rubriek vindt u bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

Controle sandwich ggz

De controle sandwich is de stapeling van controlemechanismes waar een zorgaanbieder mee geconfronteerd wordt.

De bronnen van het recht

Het recht is meer dan alleen dat wat er in de wet staat; als juristen een uitspraak doen over hoe ‘het recht’ werkt, baseren zij zich op veel meer dan alleen wetteksten.

Tuchtrecht over de grens

Bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

Verplichting Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

De ‘Varbanov’-jurisprudentie

In deze rubriek vindt u bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

Plafondhandel

In deze rubriek vindt u bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

Rechten en plichten

Het recht is er om zaken voor burgers zo duidelijk mogelijk te regelen. Daartoe zijn er tienduizenden wetten en andere regelingen, die voor zoveel mogelijk situaties duidelijk maken hoe burgers onder bepaalde omstandigheden moeten handelen. Dat is goed, want dan weten burgers waar zij aan toe zijn.