Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Rechten & plichten

Juridische kwesties en tips voor de praktijk, wet- en regelgeving en praktijkvoering: Jezelf kwetsbaar opstellen kan helpen bij tuchtrecht en restitutiepolissen in de ggz worden schaars. Door psychiater en jurist Diederik de Rooy en jurist Joep Duijzings.
Premium

Tuchtrecht: jezelf kwetsbaar opstellen, kan helpen

Een bedrijfsarts is nog nooit eerder met het tuchtrecht in aanraking geweest, totdat een patiënt een klacht indient omdat de bedrijfsarts zonder diens toestemming een medisch expertiseverslag met de werkgever van de patiënt heeft gedeeld.
De klacht, die werd ingediend op een moment dat de bedrijfsarts de patiënt niet meer in behandeling had, wordt door het Regionaal Tuchtcollege gegrond verklaard. Omdat de bedrijfsarts tijdens de zitting geen blijk zou hebben gegeven de laakbaarheid van zijn handelen in te zien, legt het tuchtcollege hem een berisping op. Dat de bedrijfsarts vervolgens in beroep gaat bij het Centraal Tuchtcollege is niet bijzonder, wel dat dit beroep zich niet richt op de gegrondverklaring van de klacht, maar slechts op de opgelegde maatregel.

Inzicht in onjuist handelen

Bij het Centraal Tuchtcollege geeft de bedrijfsarts aan dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege hem diep heeft geraakt, als professional en als mens. Bovendien toont de arts aan dat hij zich het gebeurde wel degelijk heeft aangetrokken, dat hij hiervan heeft geleerd en dat hij veel heeft gedaan om herhaling te voorkomen. Zo heeft hij de casus ingebracht in het verplichte visitatietraject van zijn herregistratie, deze besproken in zijn intercollegiale toetsingsgroep en heeft hij zich er binnen zijn organisatie voor ingezet om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich opnieuw kan voordoen. Hij vraagt het Centraal Tuchtcollege ook om er rekening mee te houden dat hij in zijn 35-jarige loopbaan nooit eerder met het tuchtrecht in aanraking was geweest. Het Centraal Tuchtcollege gaat hierin mee:
‘Het Centraal Tuchtcollege is met het regionaal tuchtcollege eens dat de bedrijfsarts niet heeft gehandeld zoals van een redelijk en zorgvuldig handelend bedrijfsarts in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht, en dat dit handelen in beginsel de maatregel van berisping rechtvaardigt. Anders dan het regionaal tuchtcollege is het Centraal Tuchtcollege er voldoende van overtuigd dat de bedrijfsarts inzicht toont in de onjuistheid van zijn handelen en op dit handelen ook op meerdere manieren heeft gereflecteerd. Mede in aanmerking genomen dat de bedrijfsarts in zijn lange loopbaan niet eerder met de tuchtrechter in aanraking is geweest, ziet het Centraal Tuchtcollege aanleiding om in dit geval te volstaan met een waarschuwing.’ Het kan dus helpen om jezelf kwetsbaar op te stellen in een eventuele tuchtprocedure, en om duidelijk kenbaar te maken dat je inziet dat je fouten hebt gemaakt.

Kritische noot

Uitspraken zoals deze kunnen
Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in