Home Magazine Opinie

Opinie

illustratie van een megafoon op schoolbord met de tekst language!

Grieper en kankerist

Een betoog voor menswaardig taalgebruik binnen de geestelijke gezondheidszorg

Opinie | Onder psychologen

Hoogleraar, klinisch psycholoog en hoofdopleider Maartje Schoorl mailt met klinisch psycholoog in opleiding Abigaël Herschberg, over de opleidingsplaatsen tot klinisch psycholoog 'die maar niet worden ingevuld'.

Opinie | Internationale uitwisseling

Binnen het kader van een internationale uitwisseling vertrok een groep opleidelingen en praktijkopleiders van de KP-opleiding afgelopen najaar samen naar Portugal, voor een werkbezoek aan de Portugese ggz, mede opgezet door de Câmara do Comércio Portugal Holanda. Het uitwisselen van kennis en (werk)ervaring verruimde de blik van de jonge professionals en inspireerde tot innovatie.
Trauma

Hoe een complexe traumatheorie een sterk verhaal bleek

De polyvagaal-theorie is een tot de verbeelding sprekende theorie over hoe ons autonome zenuwstelsel reageert op ingrijpende gebeurtenissen. Steeds meer behandelaars behandelen hun patiënten met polyvagale technieken, terwijl recent onderzoek laat zien dat de basale assumpties van de theorie niet kloppen.
Leefstijlpsychiatrie

Opinie | Focus op leefstijl

Behandelaren zien zich regelmatig geconfronteerd met een ongezonde leefstijl van patiënten. Vaak gaan ze eraan voorbij dat het heel belangrijk is om hierin zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschil te maken, moeten we in de spiegel kijken.

CGT voor EPA-patiënten onvoldoende benut

Cognitieve gedragstherapie is voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen onvoldoende beschikbaar of wordt niet op de juiste manier toegepast. De focus van de therapie moet terug naar de basisprincipes van cgt en de samenwerking tussen de cognitief gedragstherapeut en de cognitief gedragswerker kan beter.

Antropopsychiatrie: een paradigmashift?

De psychiatrie houdt zich doorgaans aan de scheidslijnen van de 'ingewikkelde' DSM. Psychiater Marc Calmeyn laat ons in deze opinie kennismaken met de grondbeginselen van antropopsychiatrie, een psychiatrie die de mens centraal stelt, volgens een eenvoudige onderverdeling van vier menselijke basispathologieën.
Leefstijlpsychiatrie

Opinie | Focus op leefstijl

Behandelaren zien zich regelmatig geconfronteerd met een ongezonde leefstijl van patiënten. Vaak gaan ze eraan voorbij dat het heel belangrijk is om hierin zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschil te maken, moeten we in de spiegel kijken.

Opinie | Zingeving en psychische hulpverlening

Veel cliënten willen graag dat spiritualiteit en zingeving ook in de behandeling aan bod komen. Welke kansen biedt dit en waar liggen de grenzen?

Opinie | ‘Verbeter de leefomgeving van jongeren’

Eind 2020 werd tijdens een uitzending op Radio 1 aan een groepje jongeren gevraagd wie van hen zich zorgen maakte over de toekomst.1 Een van die jongeren, Marlou, stak haar hand niet op, maar zei: ‘Ik denk dat corona ook een soort wake-up call is.’ Ik moest denken aan ons jeugdbeleid.