Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Rechten & Plichten

Uitzonderingen op het vernietigingsrecht | Selectieve vernietiging van gegevens uit medisch dossier
#1#41480#2#2017_09_06 I#3#001#4#Cover I#5#80094#6#print
Premium

Uitzonderingen op het vernietigingsrecht

Het recht van patiënten om hun medisch dossier te laten vernietigen, is niet absoluut. Niet alle informatie mag namelijk worden vernietigd en het vernietigingsrecht kent enkele uitzonderingen.
Het recht om een dossier (of een gedeelte daarvan) te laten vernietigen, vloeit voort uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De informatie die een behandelaar in het kader van zijn dossierplicht op grond van deze wet heeft vastgelegd, valt derhalve onder het vernietigingsrecht. Echter, informatie voor de declaratie van de behandeling bij de zorgverzekeraar wordt op grond van andere regelgeving vastgelegd, dus deze informatie mag niet worden verwijderd. Er zijn vier uitzonderingen waarin ook behandelinhoudelijke informatie niet verwijderd mag worden.

Vier uitzonderingen

Soms geldt een andere wet die een bewaartermijn voorschrijft waarbinnen gegevens uit het medisch dossier niet vernietigd mogen worden, zoals de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz); informatie over gedwongen behandelingen mag niet zomaar worden vernietigd.
Ook kan iemand anders dan de patiënt een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben bij het bewaren van de informatie uit het dossier, bijvoorbeeld wanneer een patiënt een gerechtelijke procedure voert tegen een hulpverlener of instelling. Zorgverleners kunnen de informatie uit het dossier dan nodig hebben om zichzelf te verdedigen (indien een behandelaar geen gebruik meer kan maken van het medisch dossier om zich tegen een klacht van een patiënt te verweren, komt dit risico overigens voor rekening van de patiënt).
De belangrijkste uitzondering is wanneer vernietiging van de informatie in strijd is met goede hulpverlening. Een vernietigingsverzoek van een ernstig suïcidale of psychotische patiënt die directe hulp nodig heeft, zal dus geweigerd moeten worden. Tenslotte geldt het vernietigingsrecht ook niet bij verplichte keuringen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid. De behandelaar zal in alle gevallen goed moeten motiveren waarom er sprake is van een uitzondering, want in principe dient een verzoek tot vernietiging te worden gehonoreerd.

Praat met de patiënt

De grootste uitdaging aangaande een verzoek tot vernietiging is volgens mij de communicatie. Mijn advies zou altijd zijn om eerst persoonlijk en belangstellend aan de patiënt te vragen waarom hij of zij informatie uit het medisch dossier wil laten verwijderen, en of er nog andere manieren zijn om het ongemak of probleem weg te nemen. Wellicht dat het al helpt om uitleg te geven over de vertrouwelijkheid van de dossiers en wijze van bewaren, of anders om het dossier slechts gedeeltelijk te laten vernietigen. Kortom, het is belangrijk om de formele regelgeving
Premium

Wil je dit artikel lezen?

Neem GZ-psychologie een maand gratis op proef. Tijdens deze maand heb je onbeperkt toegang tot alle content. Na een maand stopt het proefabonnement automatisch.


    Al abonnee? Log dan in