Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Rechten & plichten | Mijn huis, mijn regels

No smoking sign in coffee bar
© onephoto / stock.adobe.com
Mijn huis, mijn regels?
Veel zorgaanbieders, waaronder ggz-instellingen, hanteren huisregels. Van cliënten die bij een instelling verblijven wordt logischerwijs verwacht dat zij zich aan deze huisregels houden. Maar uit een uitspraak van eind 2023 blijkt dat de vrijheid voor het stellen van huisregels niet onbeperkt is.
Een ggz-aanbieder heeft medio 2022 een algeheel rookverbod ingesteld, als gevolg waarvan roken nu niet alleen verboden is in alle gebouwen, maar voortaan ook op het buitenterrein van de zorgaanbieder. Een cliënt die ten tijde van de invoering van het algehele rookverbod bij de aanbieder verbleef, kon zich daar niet in vinden en diende een klacht in. Voor deze cliënt was een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) verleend. De Wvggz is daarom relevant voor de behandeling van de klacht en de rechterlijke toetsing daarvan.
Uit die wet vloeit voort dat er een klacht kan worden ingediend over de nakoming van de in artikel 8:15 van de Wvggz opgenomen verplichting om huisregels op te stellen ‘voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid, passend bij de doelgroep in de accommodatie’. Volgens het artikel zijn andere huisregels niet toegestaan.

Klacht en verdere verloop

In zijn klacht stelt de cliënt dat hij niet eens is met het algehele rookverbod, omdat hij hierdoor gedwongen moet stoppen met roken, terwijl hij dat niet wil en ook niet met dat doel is opgenomen in de instelling; verzoeker wil kunnen blijven roken. Nadat de klachtencommissie zich onbevoegd heeft verklaard stapt de cliënt naar de
Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in