Home Tags MST-PSB

MST-PSB

Seksueel overschrijdend gedrag binnen het gezin

'Ja, beide kinderen wonen bij elkaar in huis', antwoordt de verwijzer in de telefonische casusbespreking, op mijn vraag naar de gezinssamenstelling.