Home Tags Psychose

psychose

Casus | Leven met een bipolaire stoornis

'Gedeelde smart is halve smart', toch is openheid over psychische problemen niet vanzelfsprekend. Mensen schamen zich vaak voor hun psychische klachten en vrezen discriminatie. Hoe gaan mensen met een bipolaire stoornis om met stigma en in hoeverre ervaren zij steun?

Kijktip | Symposium van NVGzP ‘Shared decision making bij psychose: wanneer en met wie (niet)?’

Kijk nu het door de NVGzP en Mind georganiseerde symposium op dinsdag 18 mei 2021 terug.

Kijktip | Crazywise documentaire (2016)

Gek of wijs? De traditionele wijsheid van inheemse culturen, is vaak in tegenspraak met westerse opvattingen over bijvoorbeeld een psychose.

Nauwelijks CGT bij psychotische klachten

De website is een website die is ontwikkeld voor patiënten met psychotische klachten.

‘Je kunt heel goed met psychotische mensen over hun wanen praten’

Interview met Mark van der Gaag | Vorig najaar is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ook de familievereniging Ypsilon eerde hem voor zijn baanbrekende werk in de behandeling en preventie van psychoses. Nu neemt Mark van der Gaag afscheid van ggz-instelling Parnassia en kijkt hij terug op zijn loopbaan.