Home Uitgelicht

Uitgelicht

Autisme spectrum stoornis (ASS)

Opgroeien met ASS tijdens corona

De impact van de coronapandemie op kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) is vergelijkbaar met de impact op leeftijdgenoten zonder ASS. Vooral ouders hebben de impact ervaren, zo blijkt uit onderzoek. Tijdige ondersteuning van ouders is essentieel voor de stabiliteit van het gezin, concluderen de onderzoekers.

Hoe blijf je in balans?

Perfectionisme kan mensen aanzetten tot grote prestaties, maar overmatig perfectionisme kan leiden tot burn-outklachten. Vooral in sectoren zoals de zorg leidt perfectionisme tot veel stress en ziekte-uitval. Hoe zorgen we ervoor dat we in ons werk de balans bewaren?

Klimaatpsychologie druppelt de behandelkamer binnen

Wat doe je als een cliënt piekert over het klimaat en daardoor klachten ontwikkelt? In deze casusbespreking geeft klimaat- en gz-psycholoog Sara Helmink handvatten voor de behandeling.

Interview Phebe Kraanen | ‘Er is te weinig aandacht voor klimaatontwrichting’

Phebe Kraanen, psychiater in opleiding, zet zich in voor een duurzame psychiatrie die aandacht heeft voor de gevolgen van de klimaatverandering op mensen en organisaties. Zo sloot ze zich daarvoor aan bij Extinction Rebellion en richtte ze bij ggz-instelling GGZ inGeest de werkgroep Groen van Geest op

Interview Filip Raes | ‘Voorkomen dat piekeren iemands leven gaat beheersen’

Vorig jaar verscheen in België een boek met de veelbelovende titel Morgen stop ik met piekeren. Maar de auteur, hoogleraar Filip Raes, weet als geen ander dat volledig stoppen met piekeren een illusie is. Zijn advies: vecht niet tegen je gepieker, maar ga dingen doen.
Hilgen Smit

Interview Hilgen Smit | ‘Wij zijn in instellingen vaak de spin in het web’

Bijna een jaar geleden kreeg verpleegkundig specialist Hilgen Smit een lintje vanwege haar baanbrekende werk voor de professionalisering van haar beroep. Tegenwoordig werken verpleegkundig specialisten in de ggz op voet van gelijkheid met psychiaters en psychologen, vertelt zij, maar de acceptatie van de nieuwe beroepsgroep verliep niet zonder slag of stoot.
SOLK
Omer van den Bergh

Interview Omer van den Bergh | ‘Als ik zeg dat alle klachten tussen de oren zitten, komt iedereen in opstand’

Bij een gezondheidsklacht gaan we er min of meer automatisch vanuit dat die een uitvloeisel is van een fysiologische disfunctie, dat er met andere woorden iets mis is in het lichaam. Maar we vergeten dat onze hersenen ertussen zitten.
Trauma

Hoe herken en behandel je traumatische rouw?

Traumatische rouw omvat klachten van een persisterende rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Een passende behandeling kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van de klachten.
Trauma
Volwassen man met kleuter op schoot eten samen een ijsje

Schuldgevoel na seksueel misbruik

Schuldgevoelens van slachtoffers van seksueel misbruik kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het seksueel misbruik.
ADHD
Jong meisje en pubermeisje in sneeuwlandschap

Casus | Opgroeien met ADHD: van kleuter tot studente

Als hulpverlener doen we diagnostisch onderzoek en vervolgens geven we vaak voor enkele maanden een behandeling, waarna het zorgverleningstraject beëindigd wordt en het kind uit ons zicht verdwijnt. Hoe het daarna verder gaat met het kind of de jongere weten we doorgaans niet. Een casus over het verloop van ADHD.