Home Uitgelicht

Uitgelicht

Congresagenda 2021

Overzicht congressen 2021.
Trauma

Therapeuten en onderzoekers over traumabehandeling

De afgelopen jaren zijn er belangrijke resultaten geboekt als het om de behandeling van trauma gaat. Toch krijgt een groep cliënten om diverse redenen nog geen goede behandeling.
Schematherapie

Therapeuten en onderzoekers over schematherapie

Schematherapie is booming. Vooral in Nederland heeft deze therapievorm een hoge vlucht genomen. Wat maakt deze behandelvorm effectief? En hoe is de therapie in te zetten voor verschillende doelgroepen? Een aantal experts aan het woord die al jaren met schematherapie werken.

Verzoek aan Tweede Kamer om aantal opleidingsplaatsen gz-psychologen te verhogen

Een brede coalitie van organisaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer verzocht het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen voor 2021 incidenteel uit te breiden en de kloof tussen vraag e...

GZ-psychologie is vernieuwd

Helaas zijn de proefexemplaren van het 1e nummer van het vernieuwde GZ-psychologie helemaal op! Maar als je benieuwd bent kun je natuurlijk nog wel steeds een gratis proefabonnement van een maand nemen.

Download artikel

Het artikel ‘Rechten en plichten’ van Stijn van Engelen en Diederik de Rooy, te lezen in GZ-psychologie nr. 3/2020 is helaas niet meer te downloaden.

Stabilisatie bij complexe PTSS?

Cursisten van de GZ-opleiding stellen regelmatig de vraag of het verstandig is om patiënten met een ‘complexe’ PTSS een verwerkingsgerichte behandeling aan te bieden. Angst voor ontregeling bij de patiënt is een veelgehoord argument om dit niet te doen. Tweede vraag is vaak of er dan eerst een stabilisatietraject ingezet zou moeten worden. Een artikel over de zin en onzin van stabilisatie.