Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Boeken etc.

boeken en kopje koffie

Recensie

Laat me gaan

De wens tot euthanasie bij psychisch lijden is een onderwerp dat langzamerhand uit de taboesfeer raakt. Sinds 2002 is euthanasie gelegaliseerd en vastgelegd in de Wet Toetsing Levenseinde op verzoek. Deze wet maakt geen onderscheid tussen euthanasie vanwege een lichamelijke of psychische aandoening. De implementatie in de praktijk roept bij veel mensen weerstand op. De oprichting van de Levenseindekliniek, in 2012 (gewijzigd in Expertisecentrum Euthanasie), en het opstellen van de Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis, hebben het mede mogelijk gemaakt dat er tegenwoordig op een zorgvuldigere manier met euthanasiewensen wordt omgegaan. In de praktijk betekent dit ook dat patiënten hier vaker over in gesprek gaan en vaker een verzoek indienen. In 2021 waren er 868 meldingen van mensen met een psychische aandoening (bijna een kwart van alle meldingen) en euthanasiewens, en bij ongeveer 10% van hen is daadwerkelijk euthanasie verleend. In dit boek, geschreven door twee ervaren psychiaters op het gebied van Euthanasie en ervaringsdeskundige Esther Beukema, wordt op transparante wijze ingegaan op de aanpak en dilemma’s van een euthanasietraject. Het boek geeft praktische informatie over hoe een euthanasietraject verloopt, over de haken en ogen rond de zorgvuldigheidseisen en over de euthanasiecode. Daarnaast maken de dagboekfragmenten van de inmiddels overleden Esther Beukema invoelbaar wat uitzichtloos en ondraaglijk lijden betekent. In het boek worden uiteenlopende overwegingen en ook bezwaren besproken, al moge duidelijk zijn dat beide auteurs het belang van de mogelijkheid van euthanasie onderstrepen.

Menno Oosterhoff, Kit Vanmechelen, Esther Beukema Prijs: € 23,99

Marijda Fournier

Redactielid GZ-psychologie

Gesignaleerd

Schematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Dit boek helpt therapeuten om schematherapie toe te passen bij cliënten met een afhankelijke, vermijdende of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, ook wel cluster C-persoonlijkheidsstoornissen genoemd. De auteurs beschrijven hoe cluster C-stoornissen begrepen kunnen worden in termen van basisbehoeften, schema’s en modi. Ze leggen ook uit hoe limited reparenting in deze behandeling anders vormgegeven wordt dan bij meer externaliserende problematiek. Ten slotte worden specifieke knelpunten, varianten en toepassingen van methoden en technieken beschreven die nog niet terug te vinden zijn in andere literatuur over schematherapie. Het boek bevat veel aansprekende casuïstiek, waardoor het prettig wegleest.

Van der Wijngaart, R., Van Genderen, H. (2024). Schematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. BSL: Houten

Mentaliseren met gezinnen en partner

Dit boek biedt een praktische inleiding in Mentalization Based Treatment for Families. Het integreert kennis uit de neurobiologie, gehechtheidstheorie, het psychoanalystisch gedachtegoed en de systeemtheorie. De theoretische concepten worden aan de hand van veel voorbeelden uitgelegd. Het eerste hoofdstuk bevat het theoretisch kader, vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van het mentaliseren, op problemen met mentaliseren in relaties en presenteren de auteurs de opbouw en het kader van een MBT-F behandeling. In de daaropvolgende hoofdstukken bespreken zij de verschillende behandelfases. Zodoende krijgt de lezer inzicht in de belangrijkste interventieprincipes. Het is een fijn boek voor de professional die te maken heeft met gezinnen en relaties waarin complexe problematiek speelt, en die beter wil begrijpen wat verandering in de weg staat.

Gerits, L. (2024). Mentaliseren met gezinnen en partners. Een praktische inleiding in MBT-F. Uitgeverij SWP Amsterdam