Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Premium

De AVG en het beroepsgeheim

Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening, die voor de gehele Europese Unie geldt, vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) evenals de in andere EU-lidstaten geldende nationale wetgeving op het gebied van privacybescherming. De AVG is uitdrukkelijk ook op gezondheidszorgprofessionals van toepassing. Het voert te ver om de uitgebreide en complexe regelgeving inzake de AVG hier te bespreken, maar laten we eens stilstaan bij de fundamentelere vragen: wat betekent de AVG voor ons beroepsgeheim, zoals dat is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)? En heeft de AVG voor patiënten een toegevoegde waarde, gegeven het feit dat gezondheidszorgprofessionals aan een beroepsgeheim gebonden zijn? Biedt het beroepsgeheim niet voldoende waarborg dat de persoonlijke informatie van een patiënt veilig is?

De AVG

Eigenlijk zijn het beroepsgeheim en de AVG niet met elkaar te vergelijken. Alhoewel beide regelingen uiteindelijk beogen de persoonlijke informatie van mensen te beschermen, verschillen ze op cruciale punten. In de eerste plaats is de AVG niet alleen van toepassing op de gezondheidszorg, maar op alle bedrijven en instellingen die gegevens van burgers verzamelen. Het toepassingsbereik van de AVG is dus vele malen breder. Daarnaast is de manier waarop de AVG en het beroepsgeheim informatie beschermen, fundamenteel verschillend. De AVG bevat namelijk vooral bepalingen over de wijze waarop met informatie moet worden omgegaan. Daardoor zullen behandelaren in loondienst zeker in het begin wellicht nog weinig van de AVG merken. Zelfstandig gevestigden daarentegen, dienen uiteraard wel zelf te zorgen dat hun praktijk aan de regelgeving van de AVG voldoet.

Resultaat of vorm

Het beroepsgeheim verplicht ons om alles wat we in de praktijk over patiënten te weten komen geheim te houden. Je zou kunnen zeggen dat de AVG zich vooral richt op het proces (hoe met privacygevoelige informatie om te gaan), terwijl het beroepsgeheim zich vooral richt op het resultaat (zorg dat de informatie geheim blijft). De AVG past in een ontwikkeling waarbij de Europese wetgever alles zo gedetailleerd mogelijk wil vastleggen. Op zich is daar niets mis mee; dat er voor de gehele Europese Unie duidelijke en eensluidende regels gelden, heeft natuurlijk veel praktische voordelen. Door de specifieke regelgeving kan echter ook de indruk ontstaan dat algemene professionele normen niet meer zouden gelden. Dat is niet zo. Hoeveel vormvoorschriften er ook zijn, uiteindelijk blijft het uitgangspunt dat de patiënt

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in