Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Rechten & plichten

Premium

Grondrechten in het tuchtrecht

In het tuchtrecht spelen de grondrechten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens slechts op de achtergrond een rol, zelden wordt er direct naar verwezen. Het kan echter wel.
In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn fundamentele grondrechten opgenomen die gelden voor alle inwoners van de landen die bij het verdrag zijn aangesloten. Een van de belangrijkste grondrechten staat in artikel 6, het recht op een eerlijk proces. Een eerlijk proces houdt onder meer in dat mensen toegang moeten hebben tot een onpartijdige rechter en dat ze tegen rechterlijke uitspraken in beroep kunnen gaan. Daarbij hoort ook het recht op hoor en wederhoor, het inbrengen van bewijstukken en het oproepen en laten horen van getuigen.

Casus

Een ontevreden patiënt had tegen een huisarts een tuchtklacht ingediend omdat de huisarts onvoldoende zorgvuldig onderzoek zou hebben verricht tijdens een consult. Zo zou de huisarts niet naar het hart en naar de longen van de patiënt hebben geluisterd, terwijl dit wel zou hebben gemoeten. Nu was er bij het consult een verpleegkundige aanwezig die kon getuigen dat de huisarts dit onderzoek wel degelijk had verricht. Helaas weigerden zowel het Regionaal als het Centraal Tuchtcollege de verpleegkundige als getuige te horen. Ze verklaarden de klacht wel gegrond en gaven de huisarts een waarschuwing.
De huisarts diende hierop via haar gemachtigde een zogenaamd herzieningsverzoek in. Op grond van artikel 52 van de wet BIG is herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak mogelijk indien naderhand blijkt dat er sprake was van omstandigheden die ‘naar ernstig vermoeden tot een afwijkende beslissing zouden hebben geleid’. Het Centraal Tuchtcollege stak de hand in eigen boezem en oordeelde dat daar in dit geval sprake van was. De huisarts had een fundamenteel recht niet kunnen uitoefenen, namelijk het oproepen en horen van een getuige. Daarmee was niet voldaan aan het vereiste van hoor en wederhoor en had de huisarts geen eerlijk proces gehad. Het Centraal Tuchtcollege beval opschorting van de beslissing – de waarschuwing werd dus opgeschort – en de zaak werd verwezen naar een ander Regionaal Tuchtcollege om daar opnieuw te worden behandeld.

Drie leerpunten

Van deze uitspraak kunnen we drie dingen leren. Allereerst wordt bevestigd dat fundamentele rechten ook in het tuchtrecht een rol spelen. Verder wordt hieruit duidelijk dat een herziening van een definitief geworden uitspraak in uitzonderingsgevallen mogelijk is. Ten slotte leren we
Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in