Home 2021

Laatste artikelen

Rechten en plichten

Mag je weigeren om de diagnose ‘autisme’ op verzoek van cliënt uit een dossier te verwijderen?

Psychiater en jurist Diederik de Rooy en advocaat Joep Duijzings gaan in op de uitzonderingen op het vernietigingsrecht en selectieve vernietiging van gegevens uit een medisch dossier.

Het lichaam spreekt!

Op vrijdag 15 oktober 2021 ontvangt eregast Drs. Nelleke Nicolai de 7e Freud penning tijdens het congres Oedipus en Gender.

Top 5 | best gelezen premium artikelen, september 2021

We blikken terug op september 2021 met de online best gelezen premium artikelen van GZ-psychologie.

De antisociale persoonlijkheidsstoornis, een samenspel tussen psychiatrie en maatschappij

Prof. dr. Arno van Dam pleit in zijn oratie op 1 oktober voor betere diagnostiek en behandeling van mensen met antisociaal gedrag en de rol die de maatschappij heeft. 

Kortdurende Pitstop bij crisis

In het tijdschrift Groepen schrijft Akke van de Ploeg – gz-psycholoog bij kliniek de Pitstop van Altrecht – over de werkwijze van de Pitstop afdeling. 

Luistertip | NPO1/Spraakmakers over antidepressiva

Professor Christiaan Vinkers, psychiater en onderzoeker bij het Amsterdam UMC, over zijn nieuwe boek 'Hoe zit het nu echt met antidepressiva'.

Vernieuwd: kwaliteitsstandaard voor betrekken van Naasten

Naasten zijn belangrijk voor het herstelproces van de patiënt. Daarom is de generieke module  over de samenwerking met én ondersteuning van Naasten vernieuwd.

Kijktip | Mijn vader is een vliegtuig

Het Nederlands Film Festival opent met de film Mijn vader is een vliegtuig van Antoinette Beumer.

Neuropsychologische feedback is belangrijk

Een neuropsychologisch onderzoek wordt in de regel aan de patiënt en zijn naaste(n) teruggekoppeld met neuropsychologische feedback. 
Suïcidepreventie

Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie aangeboden

Focus op mannen 40-70 jaar en sociaal kwetsbare jongeren.