Home 2022

Laatste artikelen

Leefstijlpsychiatrie

Opinie | Focus op leefstijl

Behandelaren zien zich regelmatig geconfronteerd met een ongezonde leefstijl van patiënten. Vaak gaan ze eraan voorbij dat het heel belangrijk is om hierin zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschil te maken, moeten we in de spiegel kijken.

Column | Geven en nemen

Zelf kan ik de titel van het boek van Rutger Bregman, 'De meeste mensen deugen', nog maar slecht verdragen.

Interview Luk Gijs & Annelijn Wensing-Kruger: ‘Gz-psychologen zijn goed toegerust voor transgenderzorg’

Transgenderzorg zal steeds vaker gaan plaatsvinden in regionale netwerken van ziekenhuizen en ggz-instellingen. Dat voorspellen Luk Gijs, emeritus hoogleraar Seksuologie (KU Leuven) en Annelijn Wensing-Kruger, voorzitter van het Amsterdamse Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (Amsterdam UMC).

Column | Slachtofferhulp

Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?

Rechten & plichten

Grondrechten in het tuchtrecht | Een spiekbriefje voor tijdens het contracteren

Tjalling

Wie herinnert zich nog de aflevering 'Geboren in een verkeerd lichaam', uit de alom bejubelde quasi-realistische documentaireserie '30 minuten' van Arjan Ederveen, waarin hij boer Tjalling speelt d...

Artikel | De therapeutische relatie met hoogbegaafden

Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?

Nieuws

Het Dolhuys wint prestigieuze prijs | Meer suïcidaliteit bij autistische jongeren | Langdurig cannabisgebruik en cognitie | Wat is het gewicht van ervaringsdeskundigheid?

Vak in Beeld | Peter Fonagy

Peter Fonagy, hoogleraar Hedendaagse psychoanalyse en ontwikkelingswetenschappen, is een van de grondleggers van de Mentalization-based Treatment (MBT).

Casus | Omgaan met uitingen van suïcidaliteit

Als gz-psycholoog word je geacht te weten wat je moet doen als een patiënt zich in een gesprek suïcidaal uit. Hierover is literatuur beschikbaar en er zijn multidisciplinaire richtlijnen opgesteld. Welke basisvaardigheden worden er van een gz-psycholoog verwacht?