Home 2024

Laatste artikelen

Hoe blijf je in balans?

Perfectionisme kan mensen aanzetten tot grote prestaties, maar overmatig perfectionisme kan leiden tot burn-outklachten. Vooral in sectoren zoals de zorg leidt perfectionisme tot veel stress en ziekte-uitval. Hoe zorgen we ervoor dat we in ons werk de balans bewaren?
Autisme spectrum stoornis (ASS)

Opgroeien met ASS tijdens corona

De impact van de coronapandemie op kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) is vergelijkbaar met de impact op leeftijdgenoten zonder ASS. Vooral ouders hebben de impact ervaren, zo blijkt uit onderzoek. Tijdige ondersteuning van ouders is essentieel voor de stabiliteit van het gezin, concluderen de onderzoekers.
SOLK
Omer van den Bergh

Interview Omer van den Bergh | ‘Als ik zeg dat alle klachten tussen de oren zitten, komt iedereen in opstand’

Bij een gezondheidsklacht gaan we er min of meer automatisch vanuit dat die een uitvloeisel is van een fysiologische disfunctie, dat er met andere woorden iets mis is in het lichaam. Maar we vergeten dat onze hersenen ertussen zitten.
Hilgen Smit

Interview Hilgen Smit | ‘Wij zijn in instellingen vaak de spin in het web’

Bijna een jaar geleden kreeg verpleegkundig specialist Hilgen Smit een lintje vanwege haar baanbrekende werk voor de professionalisering van haar beroep. Tegenwoordig werken verpleegkundig specialisten in de ggz op voet van gelijkheid met psychiaters en psychologen, vertelt zij, maar de acceptatie van de nieuwe beroepsgroep verliep niet zonder slag of stoot.
Trauma

Hoe herken en behandel je traumatische rouw?

Traumatische rouw omvat klachten van een persisterende rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Een passende behandeling kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van de klachten.
Wetboeken en weegschaal

Rechten & plichten | Niet-ingediende klachten behandelen

Voor de meeste onderdelen van het recht geldt dat een rechter een lopende zaak niet uit eigen beweging groter mag maken, of kwesties in behandeling nemen waarover geen klacht is ingediend. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geldt dit ook voor het medisch tuchtrecht.
boeken en kopje koffie

Boeken etc.

Het leven is zwaar, filosofie van de tegenslag | AMBIT in de praktijk | Impact vanuit veerkracht | Trauma en disfunctioneel zelfbeeld
Michel Reinders

Echte Helden

Therapeuten zorgen beter voor anderen dan voor zichzelf. Dat is hun kracht en zwakte tegelijk.
Maartje Schoorl

Cheerleader

We zijn het er bijna allemaal wel over eens; de wetenschap zou erop vooruitgaan als praktijkkennis beter wordt benut en de praktijk zou meer kunnen profiteren van wetenschappelijke inzichten.

Herhaalmotoriek

Martine is een markante verschijning met felgekleurd brilmontuur en blauw, opgeschoren haar. Ze is bescheiden, iets voorbij de dertig, en komt voor onderzoek naar een mogelijke autismespectrumstoornis (ASS).