Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Opinie: Studentondersteuners voor specialisten

In oktober 2020 zijn twaalf bachelor psychologiestudenten van Tilburg University bij GGz Breburg gestart als studentondersteuner voor specialisten, een nieuwe functie die in het leven is geroepen om behandelaren te ontlasten bij hun administratieve taken. Tevens biedt dit project kansen voor de psychologieopleidingen en doorlopende leerlijnen.
Premium
De geestelijke gezondheidzorg wordt geplaagd door een toenemend verloop van behandelaren. Hoge administratielasten en een aanhoudende, toenemende werkdruk spelen hierin een belangrijke rol. Ook het aantrekken en opleiden van nieuwe professionals is al jaren een uitdaging, met als gevolg oplopende wachttijden en alsmaar toenemende werkdruk bij de achterblijvende behandelaren.1,2 Geïnspireerd door collega’s binnen de medische sectoren – waar zogeheten medical scribes (letterlijk vertaald: ‘schrijvers’) al langer worden ingezet ter ondersteuning van medici – is ook GGz Breburg gestart met een project om de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van ggz-behandelaren.3 Tevens worden er kansen gezien voor oplossingen in het personeelstekort en het opleiden van ggz-professionals, want met dit onderzoeksproject kunnen jonge psychologiestudenten worden aangetrokken die zich in de ggz professioneel kunnen ontwikkelen en die zich alvast kunnen binden aan de organisatie.
De functie van studentondersteuner voor specialisten (SOS’er) kan op die manier een schakelfunctie vervullen binnen de toekomstige veranderingen van de psychologieopleidingen en de aansluiting van de universitaire master op de postacademische opleiding tot gz-psycholoog. De resultaten uit het project bieden in die zin zowel aanknopingspunten voor praktijkinstellingen, als voor de universiteiten en RINO’s.

De opzet van het project SOS

Binnen GGz Breburg wordt het zorgbeleid mede bepaald en gestaafd door vier leidende principes, de 4 B’s. De cliënt – en daarmee de zorgkwaliteit – staat hierin centraal, met daar omheen de 4 B’s: Binnen (het werkklimaat), Buiten (de maatschappelijke waarde), Bedrijf (bedrijfsvoering) en Beroep (Inhoudelijk ontwikkelen).
In het project zijn deze vier principes van meet af aan meegenomen. Hierin werd gewerkt met focusgroepen van behandelaren en studenten, en met een adviesraad van afgevaardigden uit de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de praktijkopleidingen. Tevens zijn bij het project vertegenwoordigers betrokken van beroepsgroepen die zouden gaan werken met de SOS’ers, of mensen van wie de functie mogelijk werd geraakt door de SOS’ers (zoals administratieve medewerkers).

Kansen

De cliëntenraad was positief over het initiatief. Er werden kansen gezien voor een verbeterslag in de efficiëntie van behandelingen, doordat hierdoor meer directe tijd beschikbaar kwam. De behandelaren gaven aan dat het begeleiden van jonge mensen hun werkplezier vergrootte, naast dat het de administratieve lasten verlichtte.
De bachelor-studenten gaven aan dat het project hen de kans gaf om al tijdens de masteropleiding ervaring op te doen in het werkveld, en met cliënten. Op deze manier konden zij theorie en praktijk eerder verbinden, wat hen kon helpen bij het kiezen van de specialisatie tijdens
Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in