Home Tags Psychologiestudenten

psychologiestudenten

24 november 2021 | Webinar studentondersteuners in de ggz

Woensdag 24 november van 19.00 tot 20.00 wordt een webinar georganiseerd over de pilot Project SOS 'inzet van studentondersteuners in de ggz', de resultaten en de implementatie.

Opinie: Studentondersteuners voor specialisten

In oktober 2020 zijn twaalf bachelor psychologiestudenten van Tilburg University bij GGz Breburg gestart als studentondersteuner voor specialisten, een nieuwe functie die in het leven is geroepen om behandelaren te ontlasten bij hun administratieve taken. Tevens biedt dit project kansen voor de psychologieopleidingen en doorlopende leerlijnen.