Home Tags Ggz

ggz

4e Herziening richtlijn Corona en GGZ

De 4e versie van de richtlijn Corona en GGZ is 1 mei jl. gepubliceerd op GGZ Standaarden door Akwa GGZ. Deze versie zet weer enkele stappen in het opstarten van de ggz in Nederland.

Minder aanmeldingen voor psychiatrische zorg

Sinds de strenge coronamaatregelen is het aantal aanmeldingen voor de psychiatrische zorg fors gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van NRC en een inventarisatie van GGZ Nederland. Het aantal aanmeldingen is gehalveerd.  

Congresagenda 2020

Aankomende ggz congressen op een rij, waarvan 4 congressen met stip aanbevolen.
Corona

Coronavirus – informatieve links

We hebben voor u informatie over het coronavirus en de implicaties daarvan voor u als professional in de ggz op een rij gezet. De algemene richtlijnen van het RIVM blijven uitgangspunt. Hieronder vindt u diverse informatieve links gerelateerd aan uw werkterrein: