Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Akkoord over forse extra loonsverhoging in ggz

Branchevereniging de Nederlandse ggz heeft ingestemd met een forse aanvullende loonsverhoging voor ggz-werknemers. De werkgevers en bonden breken de huidige cao open (die tot eind volgend jaar loopt) voor extra geld in verband met de hoge inflatie.
loonsverhoging
Foto door Mathieu Stern

Medewerkers in de ggz krijgen er 1 november dit jaar vijf procent extra bij, met een minimum van 150 euro en een maximum van 300 euro per maand. Volgend jaar krijgt iedereen er volgens de huidige cao al twee procent bij op 1 januari; in het akkoord komt daar op 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering bij van één procent van het jaarsalaris en op 1 december vier procent structureel, maar ten minste 120 euro en ten hoogste 240 euro.

Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: ‘De ruim 100.000 medewerkers hebben net als alle Nederlanders te maken met de gevolgen van de inflatiestijging. Dat was de reden om de loonafspraken in de lopende cao aan te passen. Goed dat dit nu ook is gelukt.’

Akkoord met keerzijde

Dit akkoord heeft een keerzijde, vervolgt Peetoom. ‘Een aantal van onze leden is een flinke stap verder gegaan dan hun huishoudboekje strikt genomen toelaat. De consequentie is dat de financiële situatie van ggz-aanbieders, en daarmee een gezonde bedrijfsvoering, verder onder druk komt te staan.’

Peetoom doet daarom een oproep aan zorgverzekeraars, zorgkantoren, forensische zorg-inkooporganisatie DJI en gemeenten: ‘Het is nu helemaal van belang dat financiers zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt in het IZA en de beschikbare loonruimte via de contractering ook daadwerkelijk inzetten in de ggz.’

Financieel gezond

‘Maar ook is noodzakelijk dat zij tot aanpassing overgaan als er bijvoorbeeld langlopende contracten zijn afgesloten waar met deze loonsverhoging geen rekening is gehouden.” De financiers moeten ggz-aanbieders daarnaast tegemoetkomen voor de gestegen (energie)prijzen en extra kosten van PNIL en ziekteverzuim. Alleen dan kunnen organisaties financieel gezond blijven en gaat de loonsverhoging niet ten koste van diezelfde medewerkers.’

Oproep aan minister Helder voor half miljard blijft staan

De oproep aan minister Helder van de branchevereniging om een half miljard euro vrij te maken om de loonkloof voor de ggz te dichten, blijft staan. Al jaren staat het salaris van medewerkers in de ggz (en overigens geldt dat voor de hele zorg) op grote afstand van andere sectoren. In het advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de Sociaal Economische Raad (SER) uit 2021 is berekend dat de lonen in de zorg zo’n 9 procent achterliggen op de lonen in de marktsector, vooral de middengroepen in de zorg lopen nog steeds flink achter.

Peetoom: ‘Om toegankelijkheid en beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg op peil te houden is deskundig personeel cruciaal. We moeten medewerkers voor de ggz dus kunnen aantrekken en behouden. Daarvoor is het dichten van de loonkloof belangrijk. Maar instellingen kunnen dat niet alleen betalen en met de extra loonruimte wordt nu alleen voorkomen dat de relatieve achterstand groter wordt. Hulp van de minister blijft hard nodig.’

Bron: Skipr en Nederlandse GGZ