Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

Premium

Inzage in patiëntendossiers

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs41480-019-0011-9/MediaObjects/41480_2019_11_Fig1_HTML.jpg

Al enige tijd is er een wetsvoorstel in behandeling om zorgverzekeraars inzage te geven in patiëntendossiers van ongecontracteerde zorgaanbieders. Dit wetsvoorstel is onlangs plenair behandeld in de Eerste Kamer. De Kamer heeft de goedkeuring van nog even uitgesteld, maar het ziet ernaar uit dat het in enige vorm wordt aangenomen. Als het voorstel is aangenomen, kunnen zorgverzekeraars zonder toestemming van cliënten inzage krijgen in patiëntendossiers. Laten we daarom nog eens goed kijken naar de betekenis van dit voorstel.

Huidige situatie bij controles

Inzage geven in het medisch dossier van een patiënt, betekent dat het beroepsgeheim wordt doorbroken. Dat laatste mag in beginsel niet en als het wel gebeurt, moet daarvoor een goede reden zijn en moet de privacywetgeving in acht worden genomen.

Een uitzondering op de geheimhoudingsplicht bij controles is voor gecontracteerde aanbieders neergelegd in de Zorgverzekeringswet; gecontracteerde aanbieders kunnen in beginsel medische informatie over hun patiënten aan de verzekeraar verstrekken. Daarbij geldt wel dat de zorgaanbieder zelf dient te beoordelen of het verstrekken van de gegevens echt noodzakelijk is voor het behalen van het controledoel. Als dat doel op een andere, minder verstrekkende manier, bereikt kan worden, weegt het beroepsgeheim zwaarder. Kortom, hierin verandert er niets.

Gevolgen wetsvoorstel

De materiële controle bij ongecontracteerde zorgaanbieders is vooralsnog beperkt als er geen directe relatie bestaat tussen de verzekeraar en de zorgaanbieder. De controle dient dan via de verzekerde te lopen en verzekeraars mogen geen medische informatie opvragen bij de zorgaanbieder zonder de verzekerde daarbij te betrekken. Het besproken wetsvoorstel breidt de doorbreking van het beroepsgeheim echter uit en houdt in dat controle bij ongecontracteerde zorgaanbieders niet meer via de patiënt hoeft te lopen. Als die wijzing wordt aangenomen in de Eerste Kamer, mogen verzekeraars zonder tussenkomst van de verzekerde informatie opvragen t.b.v. materiële controles.

Disbalans

Er kleven bezwaren aan het uitbreiden van de controlebevoegdheden. Zo zou er nu al sprake zijn van een disbalans in de rechten en plichten van zorgaanbieder en -verzekeraar. Bij discussies over het aanleveren van gegevens, trekken verzekeraars dankzij hun machtspositie meestal aan het langste eind. Zo kunnen zij de betaling aan de zorgaanbieder of patiënt stopzetten. De zorgaanbieder komt dan in een spagaat terecht, omdat hij financieel afhankelijk is én zijn beroepsgeheim serieus moet nemen.

Als de wet eenmaal van kracht is, kunnen zorgverzekeraars zich rechtstreeks tot de ongecontracteerde zorgaanbieder wenden om inzage te krijgen in de

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in