GZ-psychologie nummer 5, 2022

  Interview Wilmar Schaefeli over burn-out | Sociale media: vloek of zegen? | De mislukkingen van de psycholoog

  Burn-out

  ‘Met een echte burn-out moet je in de gespecialiseerde ggz terechtkunnen’

  In hun overzichtswerk De burn-out bubbel maken Wilmar Schaufeli en Jan Jaap Verolme korte metten met de 'vele misvattingen' die over burn-out bestaan. Zij pleiten hierin ook voor het maken van een scherper onderscheid tussen lichte en zware burn-outklachten.

  Willemijn Scholten

  Burn-out is hot

  De definitie van burn-out blijft ingewikkeld, zoals we kunnen lezen in het interview met Wilmar Schaufeli, die hier ook een boek over schreef.

  KOP-model

  Behandelen vanuit draaglast en draagkracht

  Volgens klinisch psycholoog Paul Rijnders kunnen psychische klachten met het KOP-model worden behandeld vanuit het zogeheten draaglast-draagkracht-concept: overbelasting van draagkracht leidt tot disfunctioneren.

  Piaget

  Jean Piaget

  Jean Piaget (1896-1980) was een Zwitserse psycholoog die de cognitieve psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde. Piaget stelde vast dat de mogelijkheid om te leren, en om bepaalde gebeurtenissen bewust te ervaren, zich ontwikkelt met leeftijd (cognitieve ontwikkelingstheorie).

  socialemediagebruik

  Sociale media: vloek of zegen?

  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Vereenvoudigen deze ons leven en helpen sociale media ons om meer verbonden te zijn, of zorgt het sociale mediagebruik juist voor meer onzekerheid, stress en eenzaamheid?

  Kees Korrelboom

  De mislukkingen van de psycholoog

  Wachtlijsten zijn een ernstig probleem in de ggz. Politici kondigen al jaren aan dat zij deze wachtlijsten 'nu echt' gaan 'aanpakken'.

  Antropopsychiatrie: een paradigmashift?

  De psychiatrie houdt zich doorgaans aan de scheidslijnen van de 'ingewikkelde' DSM. Psychiater Marc Calmeyn laat ons in deze opinie kennismaken met de grondbeginselen van antropopsychiatrie, een psychiatrie die de mens centraal stelt, volgens een eenvoudige onderverdeling van vier menselijke basispathologieën.

  ‘Veel patiënten blijvend van hun tandartsangst af’

  Ongeveer 800.000 Nederlanders zijn zo bang voor de tandarts dat ze voor geen prijs in een tandartsstoel plaatsnemen. Bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam proberen gespecialiseerde tandartsen en mondhygiënisten hen van hun angst te verlossen.

  het omzetplafond

  Stoot uw hoofd niet aan het omzetplafond

  Net als in 2022, zal een aantal zorgverzekeraars ook in 2023 een plafondafspraak opnemen in de overeenkomsten met zorgaanbieders in de ggz.

  boeken en kopje koffie

  Boeken etc.

  Cognitieve gedragstherapie: de basisvaardigheden | Creatieve technieken in schematherapie | Podcast over slaapproblemen | Seksualiteit

  Nostalgie

  Impressionisten

  Wekelijks hou ik samen met een collega een online consultatie-uur voor collega-psychologen en pedagogen in Oekraïne. Allen proberen zij hun werk zo goed en zo kwaad als het kan voort te zetten.

  het omzetplafond

  Sommige regels gelden voor iedereen

  Naast onbeschrijfelijk veel leed heeft de coronapandemie ons ook bepaalde leerervaringen gebracht, zoals dat thuiswerken vaker kan dan gedacht, dat veel gesprekken ook online kunnen plaatsvinden.

  Dé website voor ADHD!

  ADHDplaza is een project waarbij promovendi informatie over ADHD zullen overbrengen op middelbare scholen, waarbij jongeren ook gevraagd wordt wat ze over ADHD willen weten.

  schermtijd

  Samenhang schermtijd en gedragsproblemen bij kinderen

  Er is tot op heden geen consensus over de samenhang tussen schermtijd en de mentale gezondheid van kinderen.

  Derealisatie verhoogt kans op PTSS

  Wie een trauma meemaakt en daarbij gevoelens van 'derealisatie' ervaart, heeft een verhoogde kans om later ernstige PTSS, depressie, angst, pijn en sociale beperkingen te ontwikkelen.

  bewegen

  Beweeg tegen depressie!

  Het is al bekend dat fysieke activiteit depressie kan voorkomen. Het is echter nog niet bekend in welke mate fysieke activiteit een beschermde werking kan hebben.