Home 2020

Laatste artikelen

Angst

Effect van aantal sessies op behandeluitkomst bij angststoornissen

Hoeveel sessies cognitieve gedragstherapie zijn er nodig voor een goede behandeluitkomst bij angststoornissen? Een exploratief onderzoek laat zien dat er gemiddeld vijf sessies nodig zijn voor een...

De ongrijpbaarheid van suïcidaliteit

Suïcide is voor professionals, maar ook voor patiënten en naasten ongrijpbaar. Dit maakt het een moeilijk onderwerp om over te praten. Epidemiologisch onderzoek biedt veel informatie over de versch...

Dankbaarheid trainen vergroot welbevinden bij milde psychische klachten

Mensen die met dankbaarheid in het leven staan, zijn gelukkiger en hebben minder kans op klachten. Uit een studie onder 217 deelnemers, door de Universiteit Twente, blijkt dat door het trainen van...

Geen eigen risico meer bij zorgkosten seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld, krijgen vanaf 1 september de medische kosten direct vergoed. Sommige slachtoffers mijden de zorg door de kosten, waardoor psychisch herstel belemmerd wordt. Het is...

Recensie | Handboek generalistische ggz

Dit handboek schetst een kader voor de generalistische ggz. De titel verraadt de centrale insteek: werken aan zelfregie als specialisme. Het opent met het aflijnen van zowel de complementaire als d...

Léopold Szondi (1893-1986)

We voelen ons aangetrokken tot mensen die op ons lijken. Althans, vanuit die gedachte ontwikkelde de Hongaarse psychiater Léopold Szondi (1893-1986) in de vorige eeuw de Szondi-test, een psychologische test waarmee volgens Szondi het meest onbewuste in de persoonlijkheid van een individu onthuld zou kunnen worden.

Rechten & plichten

Alleen tuchtklachten van wilsbekwame patiënten worden in behandeling genomen | Het waarborgen van privacy in tijden van corona: een must of een last?

‘Houd Me Vast’ geeft partners het vertrouwen in elkaar terug

Het behandelprogramma Houd Me Vast (HMV) bouwt voort op het gelijknamige boek van Sue Johnson, grondlegger van de Emotionally Focused Couples Therapy (EFT), een relatietherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie.

‘Kennis van genetica is van belang voor therapeuten’

Als kinder- en jeugdpsychiater voor patiënten met een verstandelijke beperking werkt Karlijn Vermeulen op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, de psychiatrie en de genetica. In de rubriek Bijzonder specialisme deze keer aandacht voor een zorgverlener met een bijzondere interesse voor genetisch onderzoek.