Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Aantal Nederlanders met een hersenaandoening blijft stijgen

Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of aan een psychische aandoening blijft stijgen. Dit constateert de Hersenstichting op basis van recent vrijgegeven data uit de eerstelijnszorgregistratie (NIVEL) over 2021. Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben op dit moment een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een hersenbloeding, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit past bij het toekomstbeeld 2040 van het aantal mensen met een hersenaandoening dat door het RIVM is geschetst in 2018. Deze stijging heeft een grote impact op de gehele samenleving.
hersenaandoening
Foto door David Matos

Uit de toekomstverkenning voor 2040 met betrekking tot hersenaandoeningen die het RIVM in 2018 heeft gepubliceerd, kwam een zorgelijke trend naar voren. In het jaar 2040 verwacht het RIVM dat ruim 1 miljoen Nederlanders lijden aan (de gevolgen van) een beroerte, parkinson of dementie.

Een zorgelijk toekomstbeeld 

Afgaand op het werkelijk aantal meldingen van deze drie hersenaandoeningen bij de eerstelijnszorgregistratie (NIVEL) over 2021, dan zijn er 372.000 Nederlanders met een beroerte, parkinson en dementie geregistreerd. Dat is al een stijging en als we niets doen worden er dat de komende jaren dus alleen nog maar meer. Een zorgelijk toekomstbeeld, temeer omdat parkinson, dementie en beroerte slechts drie van de honderden hersenaandoeningen zijn die voorkomen. Een hersenaandoening zet het leven van de patiënt en haar naasten volledig op z’n kop. Fysiek, mentaal en sociaal.

Er zijn de afgelopen jaren al grote stappen gezet op het gebied van hersenonderzoek, waardoor de verwachting is dat er in 2040 minder Nederlanders zullen sterven aan de gevolgen van een hersenaandoening. Wél zullen meer mensen met de gevolgen van een hersenaandoening moeten leren leven. Dit alles zorgt ervoor dat de gehele samenleving – patiënten, naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals – meer te maken krijgt met hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan.

Investeren in de toekomst

Het is dan ook van groot belang om in te zetten op een toekomst zonder hersenaandoeningen, door ruimte te geven aan baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. Momenteel hebben ruim vier miljoen Nederlanders (4.261.700) een hersenaandoening, waarvan de helft een psychische aandoening (2.187.600). Dit kost de maatschappij jaarlijks 30 miljard euro aan zorgkosten.

Op verzoek van de Hersenstichting heeft het RIVM in 2019 in kaart gebracht welke hersenaandoeningen zijn meegenomen in de recentste Volksgezondheid Toekomst Verkenning, de VTV-2018. Bij de hersenaandoeningen is de volgende vraag gesteld: als de historische cijfers zich in de toekomst op eenzelfde wijze voortzetten én als er geen nieuw of aanvullend beleid wordt ontwikkeld, hoe ziet de toekomst er dan uit?  Naar aanleiding van de projecties uit de toekomstverkenning over het aantal mensen met een hersenaandoening is de verwachting dat dit bedrag de komende jaren alleen maar zal stijgen. De projecties zijn volledig verklaarbaar door de veranderende bevolkingsomvang (aantallen mensen) en -samenstelling (leeftijden, mannen, vrouwen). We moeten dus zeker blijven investeren in onderzoek, het geven van voorlichting en het belang van onze hersenen op de publieke en politieke agenda blijven zetten.

Collecteweek van de Hersenstichting

Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Al meer dan 30 jaar leggen we verbanden tussen verschillende soorten hersenaandoeningen. Want als je iets leert over de ene aandoening, kan dat ook van betekenis zijn voor een andere. Zo vinden we steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te kunnen houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening helpen mee te doen in de maatschappij.

Help de Hersenstichting mee en maak je sterk voor een toekomst waarin iedereen gezonde hersenen heeft. Geef aan de collectant tijdens de collecteweek van maandag 30 januari tot en met zaterdag 4 februari 2023*. Ruim 19.000 vrijwilligers gaan met de collectebus langs de deuren* en ruim 10.000 mensen hebben een online collectebus om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben met een hersenaandoening. Geef aan de (online) collectant of op: www.hersenstichting.nl/doneer/ 

* Dit geldt alleen voor de plaatsen waar geen Goede Doelen Week is.