Home Vak in beeld

Vak in beeld

Vak in beeld | László Polgár

László Polgár, vader van de beroemde Polgár zusjes - Zsuzsa, Zsófia en Judit, voedde zijn dochters op tot schaakgrootmeesters.

Vak in Beeld | Anna Freud

Psychoanalyticus Anna Freud (Wenen, 1895-1982) was het zesde kind van Sigmund en Martha Freud. Nadat ze in 1918 door haar beroemde vader werd behandeld voor een vermeende depressie, raakte ook zij in de ban van de psychoanalyse.
Abraham Maslow

Vak in Beeld | Abraham Maslow

Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Abraham Harold Maslow (1908-1970) doorlopen mensen een 'behoeftenhiërarchie' die hij de 'Piramide van Maslow' noemde. In zijn motivatie-theorie (1943) stelt hij dat de mens pas kan streven naar bevrediging van hiërarchisch hoger gelegen behoeften nadat de hiërarchisch lagere behoeften eerst bevredigd zijn.
Rorschach

Hermann Rorschach

De Zwitserse psychiater Hermann Rorschach (1884-1922) was uitvinder van de 'Rorschachtest', of 'inktvlektest' (1921).
Piaget

Jean Piaget

Jean Piaget (1896-1980) was een Zwitserse psycholoog die de cognitieve psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde. Piaget stelde vast dat de mogelijkheid om te leren, en om bepaalde gebeurtenissen bewust te ervaren, zich ontwikkelt met leeftijd (cognitieve ontwikkelingstheorie).

Vak in Beeld | Peter Fonagy

Peter Fonagy, hoogleraar Hedendaagse psychoanalyse en ontwikkelingswetenschappen, is een van de grondleggers van de Mentalization-based Treatment (MBT).

Vak in Beeld | Carl Gustav Jung

De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) is de grondlegger van de analytische psychologie. Volgens Jung wordt menselijk gedrag vooral bepaald door libido, een levensdrang.

Vak in Beeld | William James

De Amerikaanse filosoof en psycholoog William James (1842-1910) staat bekend als een van de grondleggers van de Amerikaanse psychologie. Hij benadrukte het belang van gewoontevorming en automatisme...

Vak in beeld | Alfred Adler

Samen met tijdgenoten Sigmund Freud en Carl Gustav Jung geldt Alfred Adler (Wenen, 1870-1937) als de stamvader van de psychoanalyse. Maar net als Jung brak psychoanalyticus Adler uiteindelijk met de leer van Freud en stichtte zijn eigen leerschool, die van de 'Individualpsychologie'.

Mr. Psychology

Edwin Garrigues (Gary) Boring (1886-1968), destijds hoogleraar Psychologie aan Harvard University, staat bekend als een van de eerste historici in de psychologie.