Home Vak in beeld

Vak in beeld

Piaget

Jean Piaget

Jean Piaget (1896-1980) was een Zwitserse psycholoog die de cognitieve psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde. Piaget stelde vast dat de mogelijkheid om te leren, en om bepaalde gebeurtenissen bewust te ervaren, zich ontwikkelt met leeftijd (cognitieve ontwikkelingstheorie).

Vak in Beeld | Peter Fonagy

Peter Fonagy, hoogleraar Hedendaagse psychoanalyse en ontwikkelingswetenschappen, is een van de grondleggers van de Mentalization-based Treatment (MBT).

Vak in Beeld | Carl Gustav Jung

De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) is de grondlegger van de analytische psychologie. Volgens Jung wordt menselijk gedrag vooral bepaald door libido, een levensdrang.

Vak in Beeld | William James

De Amerikaanse filosoof en psycholoog William James (1842-1910) staat bekend als een van de grondleggers van de Amerikaanse psychologie. Hij benadrukte het belang van gewoontevorming en automatisme...

Vak in beeld | Alfred Adler

Samen met tijdgenoten Sigmund Freud en Carl Gustav Jung geldt Alfred Adler (Wenen, 1870-1937) als de stamvader van de psychoanalyse. Maar net als Jung brak psychoanalyticus Adler uiteindelijk met de leer van Freud en stichtte zijn eigen leerschool, die van de 'Individualpsychologie'.

Mr. Psychology

Edwin Garrigues (Gary) Boring (1886-1968), destijds hoogleraar Psychologie aan Harvard University, staat bekend als een van de eerste historici in de psychologie.

Visuele klif

De Visuele klif is een apparaat om de diepte-perceptie van mensen en dieren te onderzoeken, ontwikkeld door psychologen Eleanor Gibson en Richard Walk.

Pavlov

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), een Russische fysioloog en psycholoog, onderzocht het verschijnsel dat honden beginnen te kwijlen wanneer ze voedsel krijgen aangeboden.

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman (Tel Aviv, 1934) is een belangrijke grondlegger van theorieën over denken en besluitvorming. Zo maakte hij korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt, en introduceerde de menselijke psyche in de economie. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Economie, voor 'het integreren van psychologische inzichten met de economische wetenschap, in het bijzonder met betrekking tot het menselijk beoordelingsvermogen en de besluitvorming onder onzekerheid.'

Wilhelm Wundt

De Duitse psycholoog en filosoof Wilhelm Wundt (1832-1920) staat bekend als een van de grondleggers van de moderne psychologie. Als een van de eerste vakgenoten noemde hij zichzelf 'psycholoog'.