Home 2017

Laatste artikelen

Hee!

Voor mij kwam het programma Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) voor het eerst in beeld in 2009, in de vorm van een cursus waarvoor ik was aangemeld.

Ramón Lindauer: ‘Sinds gemeentes verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg zijn kinderen en jongeren er alleen maar op achteruit gegaan’

Jaarlijks zijn in ons land ruim 100.000 kinderen het slachtoffer van geweld, seksueel misbruik of verwaarlozing. Van hen ontwikkelt gemiddeld een op de zes een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of andere psychische aandoening.

Tuchtrecht over de grens

Bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

Verplichting Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

AMBIT als antwoord op wijkgericht werken

In een Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT) kunnen gz-behandelaars systematisch samenwerken met gemeenten, huisartsen en andere netwerkpartners. Mentaliseren staat centraal en de therapie richt zich niet alleen op de patiënt en zijn symptomen, maar ook op diens leefomgeving.

Gesignaleerd

In Europese landen, waaronder België, worden veel Benzodiazepines voorgeschreven.

Hoe kunnen we kinderen ondersteunen in hun rouwproces?

Het boek Rouw bij kinderen en jongeren 1 geeft inzicht in verliesverwerking bij kinderen en biedt hulpverleners en opvoeders handvatten voor een goede ondersteuning van hun rouwproces. Naar aanleiding van de publicatie schreven de auteurs hierover een artikel.

Op zoek naar Saskia

Op een koude zondagmiddag, - ik lees net een tijdschrift op de bank -, schrik ik op van een alarmerend geluid.

De voortekenen van een psychose

Een psychose ontwikkelt zich meestal geleidelijk. Vaak gaan er algemene klachten aan vooraf zoals slaapproblemen, somberheid of sociale angst. Daarom wordt het begin van een psychose vaak niet als zodanig herkend. Hoe kunnen behandelaars voorkomen dat zij de voortekenen van een psychose over het hoofd zien?

Schemagerichte therapie bij psychotische kwetsbaarheid?

Lang werden psychotherapeutische interventies bij mensen met een psychotische kwetsbaarheid gezien als ineffectief en mogelijk gevaarlijk. Een pilotstudie suggereert dat Schemagerichte cognitieve groepstherapie (SCBT-g) mogelijk een geschikte interventie is voor de behandeling van comorbide persoonlijkheidsproblematiek bij deze patiëntengroep.