GZ-psychologie nummer 2 2023

  ‘Samen zijn we nog sterker’ Hans de Veen & Rudolf Ponds | Casus Het Buitenlands accent-syndroom | Bayesiaanse Diagnostiek | ‘Ge hoort blij te zijn, want ge hebt toch een schone baby?’ Annebel Depoorter

  Vak in Beeld | Anna Freud

  Psychoanalyticus Anna Freud (Wenen, 1895-1982) was het zesde kind van Sigmund en Martha Freud. Nadat ze in 1918 door haar beroemde vader werd behandeld voor een vermeende depressie, raakte ook zij in de ban van de psychoanalyse.

  Michel Reinders

  Column | De zorg in de knoop

  Toen ik ruim dertig jaar geleden als psycholoog begon, zag ik zeven patiënten op een dag, momenteel zijn dat er vijf. Dat is een forse afname, hoe komt dat?

  boeken en kopje koffie

  Boeken etc.

  Opdringerige gedachten overwinnen | Behandeling van problematische gehechtheid | Positivity Journal | Leerboek groepspsychotherapie

  Gekkigheid in de beroepsopleidingen

  Column | Zorgstandaarden: opinion-based of evidence based?

  Begin 2000 verschenen de eerste Multidisciplinaire Richtlijnen (MDR's) voor de ggz, waarin effectieve biologische en psychologische interventies werden beschreven.

  Willemijn Scholten

  Redactioneel | Lievelingsgerecht

  Na 16 jaar neem ik afscheid als hoofdredacteur. GZ-psychologie was voor mij al die tijd als een lievelingsgerecht: met mooie ingrediënten, een fraaie presentatie, uitgebalanceerd qua smaak, maar ook pittig waar nodig en je krijgt er al zin in als je er aan denkt.

  Rechten & plichten | Verplichte gegevensverstrekking aan NZa

  Het is de bedoeling dat de bekostiging van de ggz steeds beter wordt. Om dat te bereiken, wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgvraagtyperingsinformatie van zorgaanbieders gebruiken.

  Rechten & plichten | Zelfstandigen, let op!

  Het aantal mensen dat als zzp'er werkt is sterk toegenomen, ook in de ggz. Vanaf 2025 wil het kabinet gaan handhaven op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), maar is dat altijd even wenselijk?

  Ademhaling beïnvloedt ons brein

  krant

  Nieuws

  Eetstoornissen en e-health

  Interview Annebel Depoorter | ‘Ge hoort blij te zijn, want ge hebt toch een schone baby?’

  Voor de behandeling van een postnatale depressie kunnen jonge moeders terecht bij verschillende Moeder en Baby-centra in Nederland en Vlaanderen. Dat kan bijvoorbeeld bij ggz-instelling Karus in Gent, waar klinisch psycholoog Annebel Depoorter hen begeleidt.

  Casus | Op je hoofd vallen en dan ineens Duits praten!

  Het zal je maar overkomen... na een ongelukkige val van de trap merk je ineens dat je met een ander accent praat. Sterker nog, wanneer de spanning oploopt, merk je dat je langzaamaan een andere taal begint te spreken en tenslotte spreek je een taal die niemand meer begrijpt.

  Opinie | Internationale uitwisseling

  Binnen het kader van een internationale uitwisseling vertrok een groep opleidelingen en praktijkopleiders van de KP-opleiding afgelopen najaar samen naar Portugal, voor een werkbezoek aan de Portugese ggz, mede opgezet door de Câmara do Comércio Portugal Holanda. Het uitwisselen van kennis en (werk)ervaring verruimde de blik van de jonge professionals en inspireerde tot innovatie.

  Bayesiaanse Diagnostiek

  Predikant en wiskundige Thomas Bayes (1702-1761) hield zich bezig met de vraag hoeveel bewijs er nodig is om te geloven in een wonder. De moderne diagnosticus die worstelt met zeldzame stoornissen kan hiervan leren.

  ‘Samen zijn we nog sterker’ | Interview Hans de Veen & Rudolf Ponds

  Na ruim tien jaar zelfstandigheid keerde de beroepsvereniging NVGzP toen terug bij het NIP, van waaruit de beroepsvereniging in 2012 met het nodige misbaar was vertrokken. De bestuursvoorzitters van beide verenigingen, Hans de Veen en Rudolf Ponds, willen het nieuwe NIP in 2023 samen een vliegende start geven.