GZ-psychologie nr. 3, 2021

  Interview met Esther van Fenema | Dimence Ouder Kind Interventie | Behandelaren, vergeet jezelf niet!

  Redactioneel | Against all odds

  Het schijnt dat wij als mensen irrationele keuzes maken op basis van kansen. Dit ontdekte Daniel Kahneman, die hiermee belangrijke bevindingen deed op het grensvlak van economie en psychologie.

  Esther van Fenema: ‘Het systeem is zo rigide, je komt geen steek verder’

  Dit jaar mengde zich een politieke partij in de landelijke verkiezingsstrijd die zich vooral sterk maakt voor de gezondheidszorg. NL Beter kreeg een kleine negenduizend stemmen, maar daar zit de lijsttrekker, psychiater Esther van Fenema, vooralsnog niet mee. 'Het was een eerste aanzet, nu gaan we de partij uitbouwen.'

  nieuws

  Hoe belangrijk is therapiekwaliteit? | Drink jij een kop thee met mij? | Nieuwe modi voor Schematherapie | Here for you in Snapchat

  Dimence Ouder Kind Interventie

  De Dimence Ouder Kind Interventie is een ambulante en semi-residentiële behandeling voor een problematische gehechtheidsrelatie. De ouders van Finn zijn ten einde raad en melden hem aan vanwege agressief gedrag, niet luisteren en driftbuien.

  Daniel Kahneman

  Daniel Kahneman (Tel Aviv, 1934) is een belangrijke grondlegger van theorieën over denken en besluitvorming. Zo maakte hij korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt, en introduceerde de menselijke psyche in de economie. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Economie, voor 'het integreren van psychologische inzichten met de economische wetenschap, in het bijzonder met betrekking tot het menselijk beoordelingsvermogen en de besluitvorming onder onzekerheid.'

  Behandelaren, vergeet jezelf niet!

  De COVID-19-pandemie vergt veel van zorgprofessionals en de rest van de Nederlandse bevolking. De verlengde maatregelen vragen om preventie en ondersteuning van psychosociale klachten, middels een meervoudig zorgaanbod.

  Kees Korrelboom

  Koers zetten of ronddobberen?

  Behandelingen beginnen met een inventarisatie van de klachten waarvoor patiënten hulp zoeken. In een diagnostisch proces worden die klachten vervolgens verklaard, waarna de doelstellingen van de therapie worden vastgesteld. Op grond van diagnostiek en doelstellingen wordt een behandelplan geformuleerd dat wordt uitgevoerd. De therapie wordt afgesloten wanneer de doelen zijn behaald, of wanneer duidelijk is dat die doelen niet behaald kunnen worden. Volgende patiënt!

  Opinie: Sommige cliënten hebben meer zorg nodig

  In de column 'Mythes in de ggz' (GZ-Psychologie nr. 5, 2020) stelt emeritushoogleraar Kees Korrelboom dat het voor de curatieve ggz een valkuil is om cliënten langere tijd steun te geven voor algemeen menselijk leed. Toch vragen sommige patiënten nu eenmaal om wat meer andersoortige aandacht en geduld.

  ‘Wij willen jonge sporters mentaal sterker maken’

  Van 23 juli tot en met 8 augustus 2021 worden in Tokyo de Olympische spelen gehouden. Sinds hij in 2014 aantrad als prestatiemanager van sportkoepel NOC*NSF formeerde Paul Wylleman, hoogleraar Sportpsychologie, een team van psychologen dat de sporters van Team NL mentaal voorbereid op de Spelen.

  Rechten & plichten

  Juridische kwesties en tips voor de praktijk, wet- en regelgeving. Deze keer - Procedureregels: te laat is te laat | Omzetplafond versus vrije artsenkeuze

  Boeken etc.

  Recent verschenen boeken. Deze keer uitgelicht: MANTRA-werkboek. Voor (jong)volwassenen met anorexia nervosa, Ik ben autastisch!, Onzichtbaar onvermogen. En een recensie over De therapeutische relatie in de ggz.

  Verpleegkundige

  Onlangs ontspon zich op het werk een discussie over de vacature die is uitgegaan voor een 'directeur-behandelzaken/ geneesheer'. Het gaat me nu vooral om de ouderwetse benaming 'geneesheer'. Ik noem 'm ouderwets, maar ben me bewust dat er nog altijd beroepen zijn als 'vroedvrouw', 'raadsheer' en misschien kent u er meer.