Home Tags Suïcide

suïcide

CBS onderzoek naar zelfdoding in Nederland tussen 1950 en 2020

Psychiater Remco de Winter en CBS-onderzoeker Tanja Kraag spreken over het CBS-onderzoek naar zelfdoding in het NOS Radio 1 Journaal.

Suïcide cijfers

De coronacrisis heeft er niet toe geleid dat het aantal zelfdodingen is gestegen.

Recensie | Behandeling van zelfverwonding

Behandeling van zelfverwonding, een praktische handleiding Barent W. Walsh, 2020 Iris Petrie is orthopedagoog-generalist bij de Opvoedpoli/Care-Express Het is altijd prettig een boek te lezen over...

De ongrijpbaarheid van suïcidaliteit

Suïcide is voor professionals, maar ook voor patiënten en naasten ongrijpbaar. Dit maakt het een moeilijk onderwerp om over te praten. Epidemiologisch onderzoek biedt veel informatie over de versch...

CBS: 1 procent minder zelfdodingen dan in 2018

In 2019 maakten 1 811 mensen een einde aan hun leven, 18 minder (1 procent) dan in 2018. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar steeg weer na een daling in 2018—van 51 naar 67—maar was lager dan in 2017. 

Minder aanmeldingen voor psychiatrische zorg

Sinds de strenge coronamaatregelen is het aantal aanmeldingen voor de psychiatrische zorg fors gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van NRC en een inventarisatie van GGZ Nederland. Het aantal aanmeldingen is gehalveerd.  

Gwendolyn Portzky en Bert van Luijn over de behandeling van suïcidale mensen

Behandel niet de stoornis, maar de suïcidaliteit! | Vooral in het land van onze zuiderburen blijven de suïcidecijfers verontrustend hoog. Professor Gwendolyn Portzky, directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP), en de Nederlandse klinisch psycholoog Bert van Luijn pleiten voor gerichte behandeling en preventie.
Corona

Suïcidaliteit en coronacrisis

Door de coronacrisis is er een kans op toenemende suïcidale gedachten en pogingen tot suïcide. Hoe herken je suïcidaliteit, maak je deze gedachten bespreekbaar en wat kun je doen aan behandeling.

Golf aan psychische problemen door de corona-crisis

Er wordt een piek aan psychische problemen verwacht, door de corona-crisis. Er leven veel angsten en wie al psychische problemen had, krijgt het vaak nog moeilijker door de corona-maatregelen en het wegvallen van sociaal contact.