Home Tags Tuchtrecht

tuchtrecht

Rechten & plichten | To see or not to see

Een politieagent was uitgevallen vanwege posttraumatische klachten die hij tijdens zijn werk had opgelopen. Om te beoordelen of betrokkene voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking kwam, voerde een psychiater op verzoek van de UWV-verzekeringsarts een onderzoek uit.
Rechten en plichten

Mag je weigeren om de diagnose ‘autisme’ op verzoek van cliënt uit een dossier te verwijderen?

Psychiater en jurist Diederik de Rooy en advocaat Joep Duijzings gaan in op de uitzonderingen op het vernietigingsrecht en selectieve vernietiging van gegevens uit een medisch dossier.
Rechten en plichten

Rechten & plichten

Juridische kwesties en tips voor de praktijk, wet- en regelgeving. Deze keer - Procedureregels: te laat is te laat | Omzetplafond versus vrije artsenkeuze

Rechten & plichten

Het waarborgen van privacy in tijden van corona: een must of een last? | Alleen tuchtklachten van wilsbekwame patiënten worden in behandeling genomen
Rechten en plichten

Opinie | Tuchtrecht schiet doel voorbij

Zorgprofessionals tegen wie een klacht wordt ingediend, zijn vaak volledig uit het lood geslagen, zeker als de tuchtrechter de klacht gegrond verklaart. Is dat eigenlijk wel nodig, en hoe kunnen we dat voorkomen? Gz-psycholoog Martin Appelo spreekt uit eigen ervaring.