Home Tags Tuchtrecht

tuchtrecht

Rechten & plichten

Alleen tuchtklachten van wilsbekwame patiënten worden in behandeling genomen | Het waarborgen van privacy in tijden van corona: een must of een last?

Opinie | Tuchtrecht schiet doel voorbij

Zorgprofessionals tegen wie een klacht wordt ingediend, zijn vaak volledig uit het lood geslagen, zeker als de tuchtrechter de klacht gegrond verklaart. Is dat eigenlijk wel nodig, en hoe kunnen we dat voorkomen? Gz-psycholoog Martin Appelo spreekt uit eigen ervaring.