Trauma

Trauma

Nieuw | Interpersoonlijke psychotherapie bij PTSS

Dit boek biedt een nieuwe effectieve behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) door middel van Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT). IPT is een minder bedreigende maar net zo effectieve behandelmethode als Prolonged Exposure (PE). Daarbij heeft IPT een hogere respons en minder drop-out, vooral bij patiënten met een comorbide depressieve stoornis. Dat blijkt uit de gedetailleerde bespreking van […]
Trauma

Nieuwe zorgstandaard Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen

De Zorgstandaard laat je zien welke wegen je in kunt slaan bij de diagnostiek en behandeling van PTSS en hoe je de best mogelijke hulp kunt verlenen. Naast PTSS wordt er aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen. De zorgstandaard steun bieden tijdens het behandelproces en geeft bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: […]
Trauma

VR-bril helpt ic-patiënten hun trauma beter te verwerken

Patiënten willen meer informatie willen over wat er gebeurd is op de ic. Ze willen de hele ervaring herbeleven, maar dan met betere uitleg erbij. Om die reden is er voor herstellende COVID-19-patiënten samen met intensivisten een speciale COVID-19 film gemaakt. Iedere COVID-19 patiënt die in Rotterdam van de ic komt krijgt de VR-bril 10 […]
Trauma

Hoe evalueer je dissociatieve klachten in een PTSS-behandeling?

Behandelaren zijn vaak geneigd om verschillende vormen van dissociatie bij PTSS-patiënten onder één noemer te scharen, waardoor het lastiger wordt om het verloop van specifieke dissociatieve klachten tijdens een behandeling te evalueren. Goede diagnostiek kan hier het verschil maken.