Corona

Corona

Vaccinatiestrategie COVID-19 GGZ

Prioriteit wordt gegeven aan: patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld, inclusief de forensische zorg – clienten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen – 60 plussers – mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen – mensen die gedwongen worden behandeld zorgmedewerkers in intramurale settingen zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten Huisartsen zullen de vaccinatie geven […]
Corona

Nieuwe versie (8) richtlijn GGZ en corona

28 oktober 2020 is er nieuwe versie, versie 8, van de richtlijn GGZ en corona verschenen. Alle ggz zorgprofessionals die binnen instellingen en praktijken werken, vallen onder de categorie cruciale beroepen. Het streven is dat de reguliere zorg zoveel mogelijk face-to-face wordt doorgezet. Hieronder in het kort de aanpassingen betreffende de nieuwe versie 8 van […]
Corona

7e Herziening richtlijn Corona en GGZ

De 7e versie van de richtlijn Corona en GGZ is 2 oktober gepubliceerd op GGZ Standaarden door Akwa GGZ. In de richtlijn zijn wijzigingen doorgevoerd in de paragraaf Voorkomen van besmetting en in de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg)professionals Mondneusmaskers Waar 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is bij een instelling of bij een vrijgevestigde behandelaar, mag een […]
Corona

Extra tegemoetkoming zorgaanbieders voor kosten corona-virus

Zorgaanbieders krijgen een bijdrage voor extra kosten door corona, zoals de bescherming van zorgverleners en patiënten onder andere met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalvemeter-regels te kunnen voldoen. De generieke meerkostenregeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren die uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering vergoed wordt en die een jaaromzet […]
Corona

Zorgaanbieders ggz kunnen vanaf 23 juni continuïteitsbijdrage aanvragen

Zorgverzekeraars realiseren zich dat het ook voor ggz-aanbieders roerige corona-tijden zijn. Zij bieden daarom steun met een continuïteitsbijdrage-regeling. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s (in de gespecialiseerde ggz) en producten (in de generalistische basis-ggz) die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Voor ggz-aanbieders met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro is […]
Corona

Voorlopig laatste versie richtlijn ggz en corona

Aangepast is: Het testbeleid buiten het ziekenhuis Er is een checklist toegevoegd voor face-to-face afspraken De richtlijn is voorzien van een handreiking Triage, Advance Care Planning en symptomatische behandeling bij een ernstig verloop van corona Naar de richtlijn GGZ en corona > Bron: NIP
Trauma

VR-bril helpt ic-patiënten hun trauma beter te verwerken

Patiënten willen meer informatie willen over wat er gebeurd is op de ic. Ze willen de hele ervaring herbeleven, maar dan met betere uitleg erbij. Om die reden is er voor herstellende COVID-19-patiënten samen met intensivisten een speciale COVID-19 film gemaakt. Iedere COVID-19 patiënt die in Rotterdam van de ic komt krijgt de VR-bril 10 […]
Corona

Testen op Corona ook mogelijk voor vrijgevestigde psychologen

U kunt getest worden wanneer u symptomen van COVID-19 hebt én door een arts bent doorverwezen en aangemeld bij de GGD. Is er geen arts ter beschikking, dan beoordeelt de arts van de GGD of u in aanmerking komt voor een test. Elke GGD heeft voor de eigen regio informatie op de website staan met […]
Corona

Corona belemmert het rouwproces

Zonder afscheid trekt alles als een film voorbij; derealisatie of depersonalisatie. Veel mensen kunnen nu door het coronavirus geen afscheid nemen van hun dierbaren. Dit kan op termijn leiden tot een toename van psychische klachten. Aanraken De 1,5 meter afstand maakt het extra moeilijk. Het aanraken om anderen te troosten ziet in ons. Het is […]
Corona

Veel IC-coronapatiënten hebben obesitas

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zegt dat twee derde tot 80% van de corona-patiënten overgewicht hebben. Het kan te maken hebben met het feit dat veel patiënten met overgewicht ook een hoge bloeddruk of suikerziekte hebben. Daarnaast ademen mensen met overgewicht zwaarder door druk van de borstkas. Benauwdheid en […]