GZ-psychologie nr. 3, 2020

  Interview met Mark van der Gaag | Vluchtelingen in de ggz | De grote voordelen van blended care

  Redactioneel | Dikke pillen en hapklare brokken

  Hier is ie dan! De vernieuwde GZ-psychologie, in een nieuw jasje en met een paar nieuwe rubrieken.

  ‘Je kunt heel goed met psychotische mensen over hun wanen praten’

  Interview met Mark van der Gaag | Vorig najaar is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ook de familievereniging Ypsilon eerde hem voor zijn baanbrekende werk in de behandeling en preventie van psychoses. Nu neemt Mark van der Gaag afscheid van ggz-instelling Parnassia en kijkt hij terug op zijn loopbaan.

  Nieuws

  Psychologen openen digitale poli | Diagnostiek in digitale tijden | Relativeren kun je leren | Therapie: hoe vaker, hoe beter?

  Ontmoeting met een Syrische man

  Vluchtelingen in de ggz | Syrische vluchtelingen maken nog weinig gebruik van de ggz, maar het aantal aanmeldingen groeit geleidelijk. Een artikel over valkuilen in de diagnostiek en behandeling van deze patiëntengroep.

  De grote voordelen van blended care

  EHealth is volop in ontwikkeling en dat biedt allerlei mogelijkheden om de ggz te verbeteren. Ggz-instelling iPractice heeft een nieuwe blended behandelvorm ontwikkeld, hoe werkt die in de praktijk?

  Seksueel overschrijdend gedrag binnen het gezin

  'Ja, beide kinderen wonen bij elkaar in huis', antwoordt de verwijzer in de telefonische casusbespreking, op mijn vraag naar de gezinssamenstelling.

  Opinie | Tuchtrecht schiet doel voorbij

  Zorgprofessionals tegen wie een klacht wordt ingediend, zijn vaak volledig uit het lood geslagen, zeker als de tuchtrechter de klacht gegrond verklaart. Is dat eigenlijk wel nodig, en hoe kunnen we dat voorkomen? Gz-psycholoog Martin Appelo spreekt uit eigen ervaring.

  ‘Ik voel me vaak een soort ombudsman’

  Hij is een aanspreekpunt voor behandelaars en patiënten, adviseert de Raad van Bestuur, maar hakt waar nodig ook zelf knopen door. Het werkterrein van geneesheer-directeur Maarten van Grevenstein begeeft zich op het grensvlak van therapeutische praktijk en openbare orde.

  Rechten & Plichten

  Hoe gaan we om met familieleden? | Kunnen afspraken in een crisis worden versoepeld?

  Gesignaleerd

  Cognitieve therapie | Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | Waarden in dialoog

  Down Under: Shark attack

  Op het moment gelden ook in Australië forse restricties om de COVID-19 besmettingen onder controle te houden, al is het hier zo dunbevolkt dat het even zoeken is naar iemand die je op een afstand van 1,5 meter kunt houden. Hier kennen we andere gevaren.